Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 729 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 4/I/2016 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 621 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 9002 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2015 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 45/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2015 9001 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2015 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczwin Kościelny, Wyszogród na sektory