Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 50

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 591 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/11/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 590 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/10/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2019 310 2019-01-08 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 31 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2019 r.
2018 11933 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/9/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XVIII /61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 11748 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr I/7/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 10369 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXI/73/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XVIII /61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 9213 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/71/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 24 września 2018 r. w sprawie podziału terenu Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” na sektory, w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2018 9212 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XX/69/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XVIII /61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5995 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/66/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2017 rok.
2018 5994 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/65/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XVIII /61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 28 grudnia 2017 r.
2018 5993 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/62/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2018 157 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/61/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2018 r.
2017 5108 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XIII/48/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2016 r.
2016 11746 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/51/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/42/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 20 września 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 11745 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/50/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały NR XII/44/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze II i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 11744 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/49/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchylenia uchwały NR XII/43/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze I inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 11743 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XIII/46/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2017 r.
2016 10264 2016-11-30 Uchwała Uchwała nr X/38/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2016 r.
2016 8424 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/44/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2016r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze II i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8423 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/43/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2016r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze I inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8422 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XII/42/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 20 września 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7169 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr IX/35/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2015 rok.
2016 7168 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 4/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” za 2015 r.
2016 4084 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/34/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/12/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2016 4083 2016-04-26 Uchwała Uchwała nr VIII/33/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 2283 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 8 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura" na 2015 r.
2016 1133 2016-02-05 Uchwała Uchwała nr VII/31/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2016 r.
2015 7283 2015-08-26 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/37/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6918 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 25 maja 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2014 rok
2015 6917 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia w sektorze II i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6916 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6915 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 6914 2015-08-06 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2015 r.
2015 5875 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2015 r.
2015 4116 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr 4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „NATURA” za 2014 r.
2015 2480 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: wyznaczenia w Sektorze II i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 683 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr II/9/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 675 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr I/7/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2015 r.
2015 643 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr X/38/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2015 587 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/33/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 16 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 10100 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 21 lutego 2014r. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 8557 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/45/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 5 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na lata 2014 -2017
2014 8556 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/44/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 5 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 7573 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr X/37/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 6574 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr X/34/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” za 2013 rok.
2014 5252 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr IX/32/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 16 maja 2014r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2014 3461 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/25/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 21 marca 2014r. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 3460 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/24/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 21 marca 2014r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3459 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr VII/23/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 21 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1767 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/21/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.