Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1078 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr XVII/59/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr XIII/46/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwa „Natura” z dnia 20 grudnia 2016 r.
2014 1122 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr V/19/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" na lata 2014 - 2017
2014 1121 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr V/18/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 1120 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura"
2014 1119 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2013 r.
2014 339 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr V/20/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12470 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/12/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: podziału terenu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na sektory, w celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 12469 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/10/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12468 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/8/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 12467 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr II/7/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 15 października 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12433 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr III/14/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 15 października 2013 r.