Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 74

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7310 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr 10/II/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2019 3869 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 5/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników
2019 3701 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 6/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załączników
2019 3600 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 7/I/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2019 881 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i/lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 880 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 12550 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmin - Członków Związku Gmin Regionu Płockiego, w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2018 12534 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik/worek o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2018 12451 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 32/VII/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2018 11697 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr 23/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin - Członków Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród - w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
2018 9708 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 13/V/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory
2018 7164 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory.
2018 1614 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr 9/III/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2018 1421 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2018 599 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2018
2017 8248 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr 7/II/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2017 7642 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr 2/I/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2017 rok
2017 2882 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr 38/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 2282 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 1756 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2017
2017 1013 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 8/III/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 1012 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 6/II/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 23 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 1011 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 2/I/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2017 809 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 29/V/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2016 rok
2016 9757 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/2011 z dnia 9 września 2011 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego oraz ustalenia wysokości składki członkowskiej Gminy – członka Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 8277 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr 32/V/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 7013 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 7012 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 26/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/IX/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej załącznika Nr 1 i Nr 2.
2016 6051 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2016 5716 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości położonych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 5715 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie organizacji i wyznaczenia lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gmin objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi realizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego
2016 4594 2016-05-12 Uchwała Uchwała nr 9/III/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 4067 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr 55/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2016
2016 2887 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 3/I/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego
2015 11708 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 59/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2015 11707 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr 58/X/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/II/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
2015 8103 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/VI/2013 w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory
2015 8102 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 21/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2015 1715 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr 4/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmieniajaca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok
2015 1062 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr 19/II/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gmin Członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego
2015 1025 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok
2015 865 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2014 rok
2014 9450 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 33/V/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
2014 8128 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 8/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
2014 6962 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr 2/I/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
2014 2740 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 1/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w graniach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
2013 13724 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr 35/V/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na rok 2014
2013 11511 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/20011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2001 rok
2013 8298 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2011 rok
2013 7578 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 21/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 7577 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 20/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7576 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 19/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 7099 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXV/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 25 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 7020 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 7019 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2013 3548 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród na sektory
2013 3547 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3546 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3545 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3544 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3543 2013-03-22 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 3434 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr III/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 2619 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr VIII/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 2618 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr VII/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego za 2009 rok
2013 1235 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
2012 8346 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok.
2012 4881 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XV/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok
2012 2761 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr X/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok.
2012 242 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XXI/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Zawiązku Gmin Regionu Płockiego na 2008 rok
2012 241 2012-01-17 Uchwała Uchwała nr XVII/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2008 rok
2010 3714 2010-08-19 Uchwała Uchwała nr XII/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2010 161 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
2009 2432 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr V/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 27 kwietnia 2009r. Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie likwidacji kontenerów KP 7 zlokalizowanych w gminie Belsk
2009 517 2009-02-23 Uchwała Uchwała nr XX/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok