Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 317

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4344 2019-04-03 Uchwała Uchwała nr 373/33/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2018 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2018 rok
2018 12945 2018-12-20 Komunikat Komunikat nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (wersja 3.0) oraz jej publikacji
2018 8249 2018-08-30 Uchwała Uchwała nr 1378/369/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2018 roku
2018 3364 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr 453/325/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok
2017 12290 2017-12-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 17 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Kozienickim w sprawie przekazania Województwu do prowadzenia, jako zadanie własne, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letnisku
2017 10843 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 1791/291/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.29) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 10615 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Kozienickiego; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2017 r.
2017 9563 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr 1591/282/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.28) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 8148 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 1451/274/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.27) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 7415 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 1308/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2039, za I półrocze 2017 roku
2017 7414 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr 1307/269/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2017 roku
2017 6458 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr 1123/260/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.26) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 6178 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr 1006/257/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5828 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr 884/250/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.25) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 5308 2017-06-12 Uchwała Uchwała nr 785/246/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.24) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4972 2017-05-25 Uchwała Uchwała nr 691/242/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.23) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4726 2017-05-17 Uchwała Uchwała nr 648/240/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.22) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 4124 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 519/232/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.21) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3574 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 500/231/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3363 2017-04-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 3184 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 418/228/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.20) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 3146 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr 434/229/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok
2017 1804 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 229/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.19) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 1803 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 228/219/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 829 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 84/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2017 828 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 83/214/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 11766 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr 2038/208/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.17) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11193 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 1891/202/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.16) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 11101 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1872/201/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 11100 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr 1839/200/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.15) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9647 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1759/196/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych
2016 9646 2016-11-14 Uchwała Uchwała nr 1745/194/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9403 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1717/193/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9402 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 1671/192/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.14) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 9239 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1594/186/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9238 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1592/185/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9237 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1575/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9236 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1574/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9235 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1546/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Planu
2016 9182 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1642/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9181 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1640/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9080 2016-10-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/NI/IT-I/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2016r.
2016 8657 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 1514/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.13) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8421 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr 1480/180/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8223 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1148/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.12) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8221 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1147/167/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 8220 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr 1019/161/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.11) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8174 2016-09-19 Uchwała Uchwała nr 1417/178/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7800 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr 1323/175/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2016 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
2016 7623 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr 1280/172/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7622 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie nr WZT-I.041.5.2016 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2016r. porozumienie w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2016 7465 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr 1231/170/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 7414 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 19/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez z Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
2016 6980 2016-07-21 Uchwała Uchwała nr 1070/164/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (wersja 1.3)
2016 6979 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 16/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez z Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie
2016 6978 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 17/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy
2016 6924 2016-07-19 Porozumienie Porozumienie nr 18/ES/ED/16/TR Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie założenia i prowadzenia przez z Województwo Mazowieckie przedszkola specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy
2016 5811 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr 981/160/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5327 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 759/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.10) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5326 2016-06-14 Uchwała Uchwała nr 758/153/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 5203 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 801/154/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok
2016 4624 2016-05-13 Uchwała Uchwała nr 640/145/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.9) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4243 2016-05-02 Uchwała Uchwała nr 437/136/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.8) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 4168 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 447/137/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2015 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 rok
2016 3995 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 314/130/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 3994 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 304/128/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.7) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 1550 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 129/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (wersja 1.2)
2016 1549 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 128/121/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.6) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 1112 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr 1775/109/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 802 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1595/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 801 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1593/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2016 633 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1706/105/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 632 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1491/92/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 11451 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 1664/101/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 11450 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 1405/89/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 8259 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1303/80/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2015 8258 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1268/78/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 8257 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 1267/78/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7906 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1171/71/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7905 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 7904 2015-09-30 Uchwała Uchwała nr 1116/68/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 7349 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr 1074/66/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 7264 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 1093/67/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7149 2015-08-18 Uchwała Uchwała nr 1071/64/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2015 7073 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 982/59/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 7072 2015-08-13 Uchwała Uchwała nr 934/57/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 6761 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 853/52/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, dla naborów planowanych do uruchomienia w III kwartale 2015 r. oraz dla Działania 11.1 Pomoc techniczna
2015 5986 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 812/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5985 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 811/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5641 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 691/45/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5640 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 664/44/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5639 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 635/43/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 5638 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 625/43/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok
2015 5379 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 382/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok
2015 4687 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 529/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 4686 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 528/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4481 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 462/35/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4254 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 391/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 3894 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 434/32/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 3056 2015-04-03 Uchwała Uchwała nr 353/29/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 2768 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 265/24/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie publikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 2767 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 259/23/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 2766 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 244/22/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 2765 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 186/19/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 1488 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr 206/20/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 913 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 39/13/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 56 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1555/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 55 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr 1554/398/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2014 8287 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 1223/374/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 7704 2014-08-08 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Miastem Ostrołęka, z siedzibą w Ostrołęce, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP: 7582142002, REGON: 550668410, w imieniu którego działają: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz - Sznyter - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o następującej treści:
2014 7699 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1114/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
2014 7698 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1113/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych przedmiotowego dokumentu
2014 7697 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1102/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 7696 2014-08-07 Uchwała Uchwała nr 1101/366/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 7042 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr 1044/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6711 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 944/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6710 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 943/359/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 6709 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 903/356/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6326 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 852/354/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 rok
2014 6325 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 824/353/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6324 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 745/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 6323 2014-07-02 Uchwała Uchwała nr 744/350/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 5172 2014-05-22 Porozumienie Porozumienie nr NI-IT-I.001/2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2014r.
2014 4544 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 515/339/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2014 4543 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 498/338/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 4249 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 420/332/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2013 rok
2014 3821 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 373/331/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 3820 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr 329/328/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2014 450 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 1/315/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2014 86 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr 2202/311/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 13258 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 2067/305/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w ramach obwodu rybackiego rzeki Narew – nr 6
2013 12263 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 1837/295/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 11533 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 1325/58/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11441 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 805/42/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11244 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 1150/52/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11196 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 1521/68/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11195 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 1480/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11031 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 2773/117/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10929 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 1420/64/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10806 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 1831/76/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10805 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 1743/74/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10804 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 1689/72/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10721 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 2053/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10629 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 1985/87/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10124 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 2869/119/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10085 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 2576/110/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10013 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 1638/288/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 10012 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 1594/285/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 9417 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1334/274/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 9415 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1396/277/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9414 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1368/276/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9413 2013-08-29 Uchwała Uchwała nr 1293/273/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 9258 2013-08-14 Uchwała Uchwała nr 1252/270/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 9199 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 887/46/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 9155 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 930/47/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 9096 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 1002/49/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8957 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 533/31/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8815 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 645/36/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8707 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr 738/39/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8599 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 313/22/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8537 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 443/26/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8017 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 1117/263/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 rok
2013 7975 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 5/2/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7950 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 94/4/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7793 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1019/260/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 7792 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 990/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 7716 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 206/9/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7273 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 257/11/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7187 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 2311/400/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7128 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 2189/396/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 6931 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 2126/393/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 6874 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 2082/391/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 6062 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 721/249/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 5579 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 1928/385/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 5558 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 539/241/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 rok
2013 5554 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 638/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 4744 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 531/241/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 4743 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 492/240/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 4710 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 456/237/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 3112 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr 646/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 2692 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 311/233/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 2019 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 156/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 2018 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 1234 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 2647/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2012 9971 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 2456/213/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2012 9970 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 2446/212/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2012 9969 2012-12-19 Uchwała Uchwała nr 2363/210/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2012 7700 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr 2177/204/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2012 7487 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2138/202/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 7486 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2050/200/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 7485 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr 2002/198/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 7061 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr 1830/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2012 roku.
2012 6944 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1824/191/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 6943 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1667/183/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 6942 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1356/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 6941 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1315/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim”.
2012 6940 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr 1047/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2011 rok.
2012 6625 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr 1647/183/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w ramach obwodu rybackiego rzeki Wisła – nr 3.
2012 6490 2012-09-24 Porozumienie Porozumienie nr 2/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2012r. między  Województwem Mazowieckiem, działającym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez:  1. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego  a  Województwem Podlaskim, działającym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany przez:  1. Jarosława Zygmunta Dworzańskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego.  2. Walentego Koryckiego - Wicemarszałka  zwanych dalej Stronami, o następującej treści:
2012 6035 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 1634/181/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 5759 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 2185/176/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa mazowieckiego na 2008 rok
2012 5663 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 1483/176/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 5561 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 1178/165/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 5560 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 1112/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 4841 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 940/159/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 4158 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 812/154/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 3789 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 758/151/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 3788 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 593/147/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 3532 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 537/144/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 3531 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 525/141/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 3530 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 524/141/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 3529 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 484/139/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 3335 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 377/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 3334 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 388/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 2697 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 251/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 1860 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 264/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 1859 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 222/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 1858 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 152/127/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 1341 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 168/128/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 1340 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 2988/123/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2012 562 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 2969/121/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 561 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 2934/121/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2012 519 2012-01-24 Porozumienie Porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego linii kolejowej nr 27 Nasielsk - Toruń Wschodni w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.
2011 8378 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr 2634/110/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 6702 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 2424/104/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2011 6535 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr 2270/97/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 6067 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 2114/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 6015 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr 1813/76/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 5966 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 2139/93/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 5727 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr 1640/70/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 5402 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 1733/72/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 4807 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 1372/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 3955 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 1094/50/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2011 3956 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 1228/54/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.
2011 3692 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2011 3534 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 995/48/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 3385 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 774/39/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2011 3386 2011-06-20 Uchwała Uchwała nr 908/46/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 2989 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr 801/41/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 2852 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 851/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 2239 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 564/31/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 2156 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 590/32/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.
2011 2105 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 529/31/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.
2011 1673 2011-04-06 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I-002/2010 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie organizacji i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa.
2011 1391 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 297/21/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 1392 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 343/22/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 1027 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 253/10/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
2011 330 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 190/8/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 7608 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 2476/404/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2010 7092 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 1961/385/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2010 7093 2010-12-17 Uchwała Uchwała nr 2064/389/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 5857 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr 2184/395/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2010 5768 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 1775/375/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 5769 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr 1804/376/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 5483 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 1655/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcy dróg krajowych, zarządzania drogą wojewódzką nr 579 na odcinku od km 0+448,97 do km 1+110 na terenie gminy Radziejowice.
2010 4995 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1486/365/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 4994 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1468/365/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 4996 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1497/366/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 4998 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1749/372/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 4997 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1685/371/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 4131 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 2623/191/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 4117 2010-09-24 Uchwała Uchwała nr 2895/198/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 3966 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr 1425/363/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2010 3828 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr 1325/359/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r
2010 3608 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr 1247/358/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2010 3482 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 888/345/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 3481 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 798/342/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 3480 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 742/340/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2010 3483 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 906/346/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 3486 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 1214/357/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2010 3484 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 1004/350/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 3485 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr 1161/355/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 2679 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 378/328/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 2463 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 416/329/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 1877 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr 181/321/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r
2010 1473 2010-05-04 Uchwała Uchwała nr 466/331/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2009 rok.
2010 1093 2010-04-07 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I-001/2010 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2010r. dotyczące powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu do realizacji zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc-granica Województwa Mazowieckiego
2010 1026 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 2988/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 1027 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 3317/311/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 1028 2010-04-02 Uchwała Uchwała nr 3372/312/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 1005 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 2744/294/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 990 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr 2355/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 959 2010-03-29 Uchwała Uchwała nr 2654/292/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 901 2010-03-26 Uchwała Uchwała nr 2229/273/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 893 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr 2485/284/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 876 2010-03-23 Uchwała Uchwała nr 1068/239/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 869 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr 1740/262/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 868 2010-03-22 Uchwała Uchwała nr 1602/256/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 856 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr 1895/267/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 857 2010-03-20 Uchwała Uchwała nr 2100/270/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r
2010 843 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 1195/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 844 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 1380/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 815 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr 926/235/09 Zarządu Województwa MazowieckiegoZarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 796 2010-03-15 Uchwała Uchwała nr 705/227/09 Zarządu Województwa MazowieckiegoZarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2010 784 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr 428/215/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 r.
2010 772 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 289/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2009 rok
2010 765 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr 2705/194/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 740 2010-03-09 Uchwała Uchwała nr 2439/184/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 690 2010-03-04 Uchwała Uchwała nr 2953/201/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 621 2010-03-01 Uchwała Uchwała nr 23/313/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2010 598 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr 3363/311/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 6935 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr 2580/189/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok
2009 6883 2009-12-22 Uchwała Uchwała nr 2983/300/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 6845 2009-12-20 Uchwała Uchwała nr 3081/303/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 5219 2009-11-21 Uchwała Uchwała nr 2734/294/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 4736 2009-10-17 Uchwała Uchwała nr 2513/284/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 4681 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 2390/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 4682 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 2475/281/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 4505 2009-09-26 Uchwała Uchwała nr 967/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 3203 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 1397/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 3204 2009-07-15 Uchwała Uchwała nr 1398/247/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 2851 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr 806/230/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2008 rok.
2009 2096 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 2086 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr 619/222/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009r. z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2008 rok
2009 1828 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 246/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 1829 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 446/217/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 1760 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr 3085/205/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 r