Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6274 2019-05-11 Uchwała Uchwała nr 24/2019 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2018 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2018 4539 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr 198/2018 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego za 2017 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2017 4382 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 128/2017 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok
2016 4350 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 64/2016 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2016r. Zarzadu Powiatu w Zwoleniu w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok
2015 4548 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok
2014 8804 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr 205/2014 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku
2014 4061 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 172/2014 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok
2013 10357 2013-10-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 września 2013r. zawarte w dniu 27 września 2013 roku w Zwoleniu pomiędzy Powiatem Zwoleńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu w osobach: 1) Waldemar Urbański – Starosta, 2)Arkadiusz Sulima – Wicestarosta przy kontrasygnacie Elżbiety Lange – Skarbnika Powiatu a Gminą Zwoleń reprezentowaną przez: 1) Bogusławę Jaworską – Burmistrz Zwolenia przy kontrasygnacie Marii Kalbarczyk – Skarbnika Gminy
2013 9762 2013-09-23 Uchwała Uchwała nr 142/2013 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
2013 4957 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 116/2013 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok
2012 4251 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok
2011 3575 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr 19/2011 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok
2010 4912 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 211/10 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok