Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 10770 2013-10-25 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 marca 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim zwanym w dalszej części „Burmistrzem Wyszkowa”
2012 8577 2012-12-05 Porozumienie Porozumienie nr WCH / 2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. przy kontrasygnacie Danuty Polak – Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim, zwanym w dalszej części „Burmistrzem”.
2012 8576 2012-12-05 Porozumienie Porozumienie nr RCH/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 września 2012r. zawarte w dniu 14 września 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego -Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Pawłem Kołodziejskim Wójtem Gminy Rząśnik zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2012 8575 2012-12-05 Porozumienie Porozumienie nr BCH/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 września 2012r. zawarte w dniu 7 września 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana-Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej zwanym w w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk – Mieczysławem Pękulem, zwanym w dalszej części Porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7530 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim zwanym w dalszej części „Burmistrzem Wyszkowa”
2012 7529 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Zabrodzie – Adamem Ołdakiem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7528 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2012r. zawarte w dniu 5 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka – Andrzejem Żołyńskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7527 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr RZ /BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 30 marca 2012r. zawarte w dniu 30 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Rząśnik – Pawłem Kołodziejskim zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2012 7526 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 5 marca 2012r. zawarte w dniu 5 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Długosiodło – Stanisławem Jastrzębskim zwanym w dalszej części porozumienia „ Wójtem Gminy”.
2012 7523 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 26 marca 2012r. zawarte w dniu 26 marca 2012 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskieg - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk - Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2011 3571 2011-06-28 Aneks Aneks nr 1 do POROZUMIENIA Nr 157/IP/2010 z dnia 28 września 2010 r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiemu z dnia 29 kwietnia 2011r. zawarty w dniu 29 kwietnia 2011 r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu Wyszkowskiego zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Stanisławem Jastrzębskim – Wójtem Gminy Długosiodło zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2011 650 2011-02-18 Porozumienie Porozumienie nr ZU-Z/2011/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiemu z dnia 28 grudnia 2010r. zawarte w dniu 28 grudnia 2010r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez:1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2.Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu”a Adamem Ołdakiem Wójtem Gminy Z a b r o d z i e zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.