Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 8627 2016-10-07 Aneks Aneks nr 17 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r.
2016 7018 2016-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 maja 2016r.
2016 6822 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 lipca 2016r.
2016 5806 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 6/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 czerwca 2016r.
2016 5625 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 czerwca 2016r.
2016 5188 2016-06-06 Aneks Aneks nr 16 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 maja 2016r. do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 5064 2016-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2016r.
2016 5063 2016-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2016r.
2016 4573 2016-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 13 kwietnia 2016r.
2016 4572 2016-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 13 kwietnia 2016r.
2013 6821 2013-06-17 Aneks Aneks nr 13 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2013r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura – Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Pawelak,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Bernard Jabłoński- Członek Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejny,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający ze zm
2013 50 2013-01-02 Aneks Aneks nr 12 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2012r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura – Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Pawelak,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejny,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2012 4038 2012-05-14 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2011r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura – Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Pawelak,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejny,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2011 6314 2011-11-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2011r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową Nr 3822W Szwarocin-Erminów