Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6927 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr 97/2019 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2018 r
2018 11081 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr 1003/2018 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3
2018 5523 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 916/2018 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2017 rok
2017 8957 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 711/2017 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2017 roku
2017 7767 2017-09-19 Uchwała Uchwała nr 630/2017 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2016 rok
2017 2825 2017-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 22 lutego 2017 r. Powiatu Płockiego i Gminy - Miasto Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2017 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2017 85 2017-01-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Bulkowo zarządzania drogą powiatową nr 2949W Bulkowo–Osiek–Krubice
2016 9118 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 429/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2016 roku
2016 5202 2016-06-07 Uchwała Uchwała nr 334/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 15 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2015 rok
2016 4499 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
2015 4248 2015-05-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie oraz Technikum w Drobinie
2015 4247 2015-05-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2015 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2015 3921 2015-04-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Powiatu z zakresu organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.
2014 12046 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr 839/2014 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I pórocze 2014 roku
2014 5130 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr 740/2014 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2013 rok
2014 4453 2014-04-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki w 2014 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2014 4390 2014-04-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli doradztwa metodycznego i udzielenia dotacji celowej
2013 9832 2013-09-27 Uchwała Uchwała nr 565/2013 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku
2013 4469 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 473/2013 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2012 rok.
2012 10011 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 319/2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
2012 4468 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 8 maja 2012r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2012 4382 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku
2012 4163 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 245/2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2011 rok
2011 4565 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2010 rok
2011 3693 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 11 kwietnia 2011r.
2010 3133 2010-07-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2010 2646 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2010 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2010 2370 2010-06-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Łąck zadań Powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne
2010 2369 2010-06-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia w latach 2010 - 2012 realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Powiatowi Gostynińskiemu
2010 2288 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 35/2010 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2009 rok.