Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5770 2018-06-01 Porozumienie Porozumienie nr S.OS.V.0310.3.2018 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew wykonania budowy chodnika z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w m. Janów i w m. Łukówiec, nr 2730W w m. Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w m. Ostrówiec i nr 2729W w m. Glinki
2017 5648 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr CCCXXX/132/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego
2016 3814 2016-04-19 Uchwała Uchwała nr CXCII/71/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego
2012 4916 2012-06-25 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 13 kwietnia 2012r. do porozumienia Nr S.ORiS.0310.2.2012  z dnia 16 lutego 2012 roku,  zawarty w dniu 13 kwietnia 2012 roku w Otwocku pomiędzy Powiatem Otwockim, z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku,  NIP 5321642710,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  1. Pan Mirosław Pszonka - Wicestarosta,  2. Pan Janusz Budny - Członek Zarządu,  w dalszej części zwanym Powiatem,  a  Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321962030,  w imieniu, której działa Burmistrz Władysław Dariusz Łokietek,  zwaną w dalszej części Gminą,
2012 4915 2012-06-25 Porozumienie Porozumienie nr S.ORiS.0310.2.2012 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 lutego 2012r. o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:  1. Pani Bogumiła Więckowska – Starosta  2. Pan Janusz Budny – Członek Zarządu  w dalszej części zwanym „Powiatem”, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek, zwaną dalej „Gminą”.