Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 57

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 5118 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr 191/2017 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Kozienickiego.
2017 4665 2017-05-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/ZDP/2017 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 2017r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta-dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul.Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza-dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2016 11541 2016-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 grudnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- Andrzej Jung, Wicestarosta- Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy - Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary Galińskiej zwana dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 11354 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 grudnia 2016r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul.Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Grabów n/Pilicą siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwana dalej ,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 2798 2016-03-21 Aneks Aneks nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 11 marca 2016r. do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie wspólnej realizacji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarty w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach ul. J.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Pana Andrzeja Junga- Starostę Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów, z siedzibą w Głowaczowie ul Rynek 35 reprezentowaną przez Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą" o następującej treści:
2016 2472 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 15 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K.Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: Wójta Gminy -Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwana dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 2022 2016-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta- mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgrJadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 reprezentowanym przez: Zastępcę Wójta Gminy- Pana Bogdana Przychodzeń przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak zwanej dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2015 4387 2015-05-11 Porozumienie Porozumienie nr PK. 0542.1.2015 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 lutego 2015r. Zarządu Powiatu w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice zwaną dalej ,,Gminą" w sprawie przekazania przez Gminę Kozienice dotacji celowej dla Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na działania mające na celu promocję Gminy Kozienice
2015 1190 2015-02-11 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 22 stycznia 2015r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2014 8653 2014-09-22 Uchwała Uchwała nr 281/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SPZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku
2014 8553 2014-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 11/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 września 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowaną przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 8552 2014-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kozienickiemu pomocy finansowej w roku 2014, zwane dalej "Porozumieniem", zawarte w Kozienicach dnia 26 sierpnia 2014 r. pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej w treści porozumienia „Powiatem” a Gminą Sieciechów z siedzibą w Sieciechowie, ul. Rynek 16, reprezentowaną przez: 1) Wójt Gminy Sieciechów – mgr Kazimierz Pochylski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Iwony Czerskiej, zwaną dalej w treści porozumienia, „Gminą”,
2014 4161 2014-04-16 Porozumienie Porozumienie nr 6/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 kwietnia 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Garbatka – Letnisko z siedzibą w Garbatce – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Garbatka - Letnisko – mgr Roberta Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Marianny Krześniak, zwaną dalej ,,Gminą”w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 3359 2014-04-01 Porozumienie Porozumienie nr 5/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 26 marca 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Grażyny Rybarczyk, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 2189 2014-03-07 Porozumienie Porozumienie nr PK.0542.9.2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach pomiędzy Powiatem Kozienickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1.Pan Janusz Stąpór- Starosta Powiatu Kozienickiego 2. Pan Józef Grzegorz Małaśnicki- Wicestarosta Powiatu Kozienickiego przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Kręcisz- Skarbnika Powiatu zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice reprezentowaną przez: 1.Pana Tomasza Śmietankę- Burmistrza Gminy Kozienice przy kontrasygnacie Pani Barbary Galińskiej - Skarbnika Gminy Kozienice zwaną dalej ,,Gminą"
2014 1673 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 20 lutego 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie, ul. Saperów 24 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Magnuszew – Pana Henryka Plaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Szaraniec, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 1607 2014-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 17 lutego 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Gniewoszów – Pana Stefana Marka Banasia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 1533 2014-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 17 lutego 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, 2) Z-ca Burmistrza Gminy Kozienice - Panią mgr Małgorzatę Bebelską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwaną dalej ,,Gminą”w sprawie wpółfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 1066 2014-02-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/ Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 706 2014-01-27 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 10 stycznia 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.pomiędzy:
2013 9945 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 203\2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SPZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku
2013 9854 2013-09-30 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 września 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach do Porozumienia Zarządu Powiatu w Kozienicach Nr 22/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r. dotyczącego realizacji zadania pn. przebudowa drogi powiatowej 1722W Chinów - Łuczynów, polegająca na dobudowie chodnika w m. Łuczynów, zawarty pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwaną dalej ,,Gminą", w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 9671 2013-09-16 Porozumienie Porozumienie nr 23/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 września 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta-Pan mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6101 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 20/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6100 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 19/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6099 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 18/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6098 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 17/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6097 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 16/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6096 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 22/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6095 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 21/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 3300 2013-03-20 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 12 marca 2013r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2013 2345 2013-02-25 Porozumienie Porozumienie nr 13/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 1 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starostę- Pana mgr Janusza Stąpóra  2) Wicestarostę- Pana mgr Grzegorza Józefa Małaśnickiego  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz  zwanym dalej ,,Powiatem"  a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej  zwanym dalej ,,Gminą"  w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 2100 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 15/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 11 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starostę Powiatu - Pana mgr Janusza Stąpóra 2) Wicestarostę- Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie ul.Lubelska 16, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy- Pana Stefana Marka Banasia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 2099 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 14/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 8 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starostę- Pana mgr Janusza Stąpóra 2) Wicestarostę- Pana mgr Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Sieciechów z siedzibą w Sieciechowie, ul. Rynek 16, reprezentowaną przez: 1)Wójta Gminy Sieciechów Pana Kazimierza Pochylskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czerskiej zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 2098 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starostę- Pana mgr Janusza Stąpóra  2) Wicestarostę - Pana mgr Józefa Grzegorza Małaśnickiego  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz  zwanym dalej ,,Powiatem"  a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie ul. Saperów 24, reprezentowanym przez:  1) Wójta Gminy Magnuszew- Pana Henryka Plaka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Agnieszki Szaraniec  zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1563 2013-02-11 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r. pomiędzy:
2013 1562 2013-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 17 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starosta - Pan mgr Janusz Stąpór,  2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej ,,Powiatem"  a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą",  w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1561 2013-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 10/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starosta-Pan mgr Janusz Stąpór,  2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej ,,Powiatem",  a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1465 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 12/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta-Pan mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy- Pana Euzebiusza Strzelczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1452 2013-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki,  2) Członek Zarządu Powiatu – mgr Marek Kucharski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1451 2013-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki,  2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- dr inż. Tomasza Śmietankę,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1450 2013-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki,  2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1303 2013-02-04 Porozumienie Porozumienie nr 8/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 16 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta- Pan mgr Janusz Stąpór 2. Wicestarosta – Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. K.Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1110 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 163/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Kozienickiego.
2013 1109 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 6/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, 2) Członek Zarządu Powiatu – mgr Marek Kucharski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Garbatka- Letnisko z siedzibą w Garbatce Letnisko, ul. Skrzyńskich 1 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Garbatka Letnisko – Pana Roberta Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marianny Krześniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1015 2013-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, 2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Rybarczyk, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1014 2013-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, 2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Rybarczyk, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2012 5550 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 95/2012 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2011 rok
2012 3035 2012-04-02 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2012r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2011 5649 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2010 rok
2011 626 2011-02-16 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 13 stycznia 2011r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2010 5690 2010-12-02 Uchwała Uchwała nr 226/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, planów finansowych SPZOZ za I półrocze 2010 roku
2010 3490 2010-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 17/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 kwietnia 2010r. zawarte w dniu 19 kwietnia 2010r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 3362 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok celem zaopiniowania
2010 3356 2010-07-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 kwietnia 2010r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r. zawarty dnia 9 kwietnia 2010 r. pomiędzy: Zarządem Powiatu Kozienickiego reprezentowanym przez: Starostę – mgr Janusza Stąpora Wicestarostę – Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Kozienice reprezentowaną przez Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę zwanym dalej „Przyjmującym”
2010 26 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 12/2009 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 5 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.
2009 5311 2009-11-26 Uchwała Uchwała nr 101/2008 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku, celem zaopiniowania