Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 6934 2009-12-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Zwoleńskiego z dnia 15 grudnia 2009r. z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu
2009 4504 2009-09-25 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Zwoleńskiego z dnia 12 maja 2009r. do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
2009 2300 2009-06-06 Uchwała Uchwała nr 143/09 Zarządu Powiatu Zwoleńskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok
2009 1649 2009-05-02 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Zwoleńskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim do Porozumienia zawartego w dniu 30 września 2008r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Zuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawo-dowych z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.