Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6261 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 4117W (ul. Rajdowa i ul. Piwna) położną w m. Konotopa i Jawczyce na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2019 5645 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr 56/2019 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2018 rok
2018 5774 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr 63 / 2018 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2017 rok
2017 6025 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr 56/2017 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu za 2016 rok
2016 4137 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 56/2016 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania w wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2015 rok
2013 5440 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 46/2013 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2012 rok.
2012 7531 2012-11-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego zawarte w dniu 2 października 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Leszno Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu uprawnień do założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego
2012 3379 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 47/2012 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia powiatu za 2011 rok.
2010 4573 2010-10-14 uchwala Uchwala nr 37/2010 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wykonania Budżetu Powiatu za 2009 rok
2010 4408 2010-10-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcy dróg krajowych, zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 4118 W ( ul. Piastowska ) z istniejącym przejazdem z linią PKP o długości około 830 m od skrzyżowania z drogą gminną ( ul. Nowa ) w miejscowości Bronisze do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4117W ( ul. Rajdowa ) w miejscowości Jawczyce położonej w gminie Ożarów Mazowiecki