Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 101

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11480 2019-10-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 3 września 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 11092 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr 114/38/2019 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 3 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019r.
2019 9346 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 59/17/2019 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2018
2019 8999 2019-07-19 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1)Pani Ewa Besztak - Starosta Węgrowski, 2)Pan Marek Renik - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pani Anita Gołosz – Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Pani Doroty Jakubczyk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 7756 2019-06-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 maja 2019 r. Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6362 2019-05-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1)Pani Ewa Besztak - Starosta Węgrowski, 2)Pan Marek Renik - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pani Anita Gołosz – Wicestarosta Szydłowiecki, przy kontrasygnacie Pani Doroty Jakubczyk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6156 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.4.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, w imieniu której działa Wójt Gminy Sadowne – Waldemar Cyran za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anny Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 6155 2019-05-10 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.3.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, w imieniu której działa Wójt Gminy Stoczek – Zbigniew Kłusek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek – Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 5930 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.2.2019.MP Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Ewę Besztak – Starostę Węgrowskiego 2.Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Grębków, w imieniu której działa Wójt Gminy Grębków – Bogdan Doliński za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Grębków – Moniki Roguskiej zwanym dalej „Przyjmującym” na podstawie odpowiednio dla stron:
2019 5929 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 5928 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński zwanym dalej „Przyjmującym”.
2019 4075 2019-03-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 20 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 2170 2019-02-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 7 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 1077 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski - Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 1076 2019-01-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2. Marek Renik - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński 2.Maria Wróblewska - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2018 11301 2018-11-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińskiego; Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 6 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 10714 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 9973 2018-10-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 14 września 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 7496 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr 412/145/2018 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za rok 2017
2018 6572 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 21 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)p. Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie p. Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4804 2018-04-30 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 23 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński 2.Jan Kazimierz Krzewicki – Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2018 1729 2018-02-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 31 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński 2.Jan Kazimierz Krzewicki – Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2017 11030 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 9 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 6722 2017-08-16 Uchwała Uchwała nr 286/104/2017 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.
2017 4915 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 4280 2017-04-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 marca 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1. Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2. Halina Ulińska - Wicestarosta, przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.Tomasz Matuszewski - Starosta Gostyniński 2.Jan Kazimierz Krzewicki – Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2017 2766 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.1.2017.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 28 lutego 2017r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, reprezentowaną przez: Mieczysława Wójcika – Wójta Gminy Stoczek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek– Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2765 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.2.2017.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 28 lutego 2017r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, reprezentowaną przez: Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anna Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 2640 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 8 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 1665 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 10 stycznia 2017r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2017 159 2017-01-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 7 grudnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 11149 2016-12-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 listopada 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 9656 2016-11-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 13 października 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 9116 2016-10-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 26 września 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 8431 2016-09-29 Uchwała Uchwała nr 159/62/2016 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 r.
2016 8259 2016-09-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 25 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 8231 2016-09-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 12 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 5622 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 25 maja 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 5402 2016-06-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 27 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym w sprawie określenie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I stopnia w zawodzie: fryzjer i kucharz - będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2016 5401 2016-06-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 26 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim , zwanym dalej „Przyjmują w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.
2016 4932 2016-05-25 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.2.2016 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 13 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów
2016 2485 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 704 2016-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 10/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 3 grudnia 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 11169 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 9/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 2 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 9131 2015-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim, zwanym dalej „Przyjmującym w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, II stopień, w zawodzie: stolarz - będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 8704 2015-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 7/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 25 września 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 7746 2015-09-23 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031. 3 .2015.BL Nr U/157/AK/408/15 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 22 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Wyszogrodzkiego – Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa – Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 7223 2015-08-21 Uchwała Uchwała nr 34/16/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.
2015 6659 2015-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 6 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 3891 2015-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 9 marca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników II stopień w zawodzie piekarz oraz stolarz, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 3890 2015-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 17 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników II stopień w zawodzie cukiernik, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 2631 2015-03-23 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.2.2015 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 5 marca 2015r. zawarte pomiędzy:Powiatem Węgrowskim, , zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów,
2014 10342 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 431/140/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Węgrowskiego sprawozdania rocznego z wykonania budzetu powiatu za 2013 r.
2014 9829 2014-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 8/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 5 września 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego
2014 8502 2014-09-12 Porozumienie Porozumienie nr 7/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 30 maja 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 7838 2014-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 6/2014 .. z dnia 27 maja 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej ,,Powierzającym" a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działąją: Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej ,,Przyjmującym".
2014 4290 2014-04-23 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.1.2014.BL Nr U/138/SP/319/14 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 2 kwietnia 2014r. Powiatu Węgrowskiego Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – z up. Mariola Jagodzińska zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: 1. Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa – Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 4289 2014-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 31 marca 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - I stopień w zawodzie fryzjer oraz II stopień w zawodzie cukiernik
2014 3109 2014-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 11 lutego 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pan Roman Woźniak – Wicestarosta Szydłowiecki, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu I stopnia w zawodzie ślusarz realizowanego dla uczniów/młodocianych pracowników klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2014 1626 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz blacharz samochodowy - kierowanych przez Powierzającego.
2014 477 2014-01-17 Porozumienie Porozumienie nr U/399/IOŚ/1018/13 Nr IR.031.1.3.2013.BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 10 grudnia 2013r. Pana Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa  za kontrasygnatą Pani Agnieszki Kądziela – Biernat – Skarbnika Miasta Węgrowa,  a  Powiatem Węgrowskim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez:  1.Pana Krzysztofa Fedorczyka- Starostę Węgrowskiego  2.Panią Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego  za kontrasygnatą Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu Węgrowskiego.
2013 13540 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 12/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 29 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie fryzjer oraz piekarz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 13496 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 5 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia w zawodzie cukiernik oraz ślusarz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 13495 2013-12-17 Porozumienie Porozumienie nr 10/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 31 października 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia w zawodzie piekarz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 11318 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 27 września 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego` zawarte 27 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają:  1.Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski,  2.Pani Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Anny Bala,  zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają:  1.Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński,  2.Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2013 8756 2013-07-31 Porozumienie Porozumienie nr 6/2013 .. z dnia 28 maja 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych, kurs III stopnia w zawodzie elektryk dla uczniów klas wielozawodowych, młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2013 7655 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs I stopnia w zawodzie kucharz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 7654 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 302/95/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budzetu powiatu za 2012 r.
2013 6392 2013-06-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kursów I stopnia w zawodzie blacharz samochodowy i cukiernik - kierowanych przez Powierzającego.
2013 6193 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.1.1.2013 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez:  1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego  2.Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego  za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala,  zwanym dalej „Powierzającym” a  Miastem Węgrów, reprezentowanym przez:  1. Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa  za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa – Agnieszki Kądzieli - Biernat,  zwanym dalej „Przyjmującym”
2013 5979 2013-05-29 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.1.2.2013 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego
2013 4566 2013-04-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla dwóch kursów I stopnia: w zawodzie piekarz oraz monter instalacji sieci i urządzeń sanitarnych realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 11 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2013 4565 2013-04-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu I st. w zawodzie fryzjer oraz II st. w zawodzie piekarz realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 11 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2013 3338 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego w sprawie organizacji szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
2013 1949 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 .. z dnia 9 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych, kurs I stopnia w zawodzie elektryk dla uczniów klas wielozawodowych, młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2013 1421 2013-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2013 1420 2013-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 10187 2012-12-21 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 8016 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 6953 2012-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 września 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 5510 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 3332 2012-04-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 032.1.6.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa – Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej „Przyjmującym”
2012 3331 2012-04-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 032.1.5.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Mariana Dzięcioła – Burmistrza Łochowa za kontrasygnatą Zastępcy Skarbnika Gminy Łochów – Marii Komuda, zwaną dalej „Przyjmującym”
2012 3230 2012-04-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursów II stopnia w zawodzie fryzjer oraz kucharz małej gastronomii realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 13 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2012 2201 2012-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu II stopnia w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 2 stycznia 2012 r. do 10 luty 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2011 8298 2011-12-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2011 8299 2011-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1) Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, 2) Pan Roman Woźniak – Wicestarosta Szydłowiecki, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu II stopnia w zawodzie rzeźnik-wędliniarz realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie między 7 listopada 2011 r., a 2 grudnia 2011 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2011 6257 2011-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursów III stopnia w zawodzie cukiernik, fryzjer, stolarz, piekarz, murarz oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie między 5 września 2011 r., a 25 listopada 2011 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2011 5639 2011-10-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 września 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2011 5473 2011-09-27 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: - Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, - Pani Ewa Besztak – Wicestarosta, a Gminą Sadowne reprezentowaną przez: - Zdzisława Tracza – Wójta Gminy Sadowne, dotyczące wspólnego korzystania i ponoszenia kosztów w związku z funkcjonowaniem kuchni i stołówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem na wspólne potrzeby porozumiewających się stron.
2011 3499 2011-06-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie finansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników-uczniów z klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi zawarte w dniu 9 maja 2011 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Bala zwanym dalej "Powierzającym", a Powiatem Grójeckim, w imieniu którego występuje Wiesława Cąderek - Dyrektor Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w PCKUiP w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi, powołany Uchwałą NR 37A/2010 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2010r., o numerze NlP 797-188-74-46 oraz REGON 637008664, zwanego dalej „Przyjmującym”.
2011 3500 2011-06-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 maja 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Bali, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu I stopnia w zawodzie kucharz małej gastronomii.
2011 3229 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Bali, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu I stopnia w zawodzie lakiernik
2011 3231 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie nr IR.031.1.1.2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. zawarte dnia 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Powiatu Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Węgrów – Jarosława Grendę za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrów – Agnieszki Kądzieli – Biernat zwanym dalej „Przyjmującym”
2011 3232 2011-06-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.1.2.2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. zawarte dnia 31 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Węgrowie, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Powiatu Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Powiatu Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Burmistrza Łochowa – Mariana Dzięcioła za kontrasygnatą Z – cy Skarbnika Gminy Łochów – Marii Komuda zwanym dalej „Przyjmującym”
2011 120 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Leonarda Rusjana - Wicestarostę Węgrowskiego, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, a realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach w ramach kursu II stopnia w zawodzie lakiernik.
2010 4613 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr 270/156/2010 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykoania budżetu powiatu za 2009 r.
2010 2834 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie nr IR. 0714- 4/3/2010 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Miastem Węgrów w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta
2010 2835 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie nr IR.0714-4/4/2010 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Gminą Łochów w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy
2010 353 2010-02-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, w ramach kursu II stopnia w zawodzie lakiernik
2009 2781 2009-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia czasowego zakazu kąpieli w Zalewie nad Liwcem w Krypach i w rzece Liwiec na terenie Węgrowa