Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 7166 2016-07-29 Uchwała Uchwała nr 29/62/2016 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok
2016 24 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.8.2015 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 12 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia i zasad finansowania zadań publicznych z obszaru oświaty, polegających na przeprowadzeniu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2015 9 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.13.2014 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie turnusu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2013 8540 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 8/10/2011 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonnaia budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia
2012 4524 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 25/64/2012 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej