Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 105

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 8544 2019-07-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. do Porozumienia z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku
2019 8318 2019-07-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Grójeckim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7873 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Przysuskim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7872 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 13 maja 2019 r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Szydłowieckim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7871 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Kozienickim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7870 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 marca 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Zwoleńskim o wpółpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 7869 2019-06-26 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2019 r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem Radomskim a Pawiatem Białobrzeskim o współpracy w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2019 6661 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizację zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „XX Ogólnopolskie Targi Papryki”.
2019 6594 2019-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Jedlińsk realizację zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „Powiatowo-Gminne Dożynki Jedlińsk 2019”.
2019 6279 2019-05-11 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica zadania własnego Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku pod nazwą: „Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu”.
2019 4855 2019-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2019 roku
2019 4102 2019-03-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2019 roku
2019 4101 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 62/2019 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2018 rok
2019 4002 2019-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2018 5338 2018-05-16 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jedlińsk; Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekazania Gminie Jedlińsk zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu Branżowej Szkoły I Stopnia
2018 4534 2018-04-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 6 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014 roku pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Białobrzeskim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4533 2018-04-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Grójeckim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4371 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Zwoleńskim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4370 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 23 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 25 listopada 2015r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Szydłowieckim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4369 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 21 marca 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014r.pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Przysuskim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 4368 2018-04-18 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 23 lutego 2018 r. do porozumienia zawartego 30 grudnia 2014 r. pomiędzy Powiatem Radomskim a Powiatem Kozienickim o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2018 3396 2018-04-05 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą: "XIX Ogólnopolskie Targi Papryki".
2018 3255 2018-04-03 Uchwała Uchwała nr 496/2018 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2017 rok
2018 2927 2018-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom w 2018 roku zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2018 2365 2018-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wolanów realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą : "Powiatowo - Gminne Dożynki 2018".
2018 2327 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2018 2292 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą "Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu".
2018 2291 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2017 5009 2017-05-29 Uchwała Uchwała nr 322/2017 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2016 rok
2017 4669 2017-05-15 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 marca 2017r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4668 2017-05-15 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 marca 2017r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4558 2017-05-12 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powierzenia w 2017 roku Gminie Miasta Radom zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 4273 2017-04-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4078 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4077 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 4076 2017-04-24 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 8 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2017 3021 2017-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 7 marca 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą XVIII Ogólnopolskie Targi Papryki 2017
2017 2706 2017-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2017 roku
2017 2464 2017-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury w 2017 roku
2016 8633 2016-10-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 8140 2016-09-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 maja 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7983 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatu w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7982 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 lipca 2016r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7981 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 23 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 7980 2016-09-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30.12.2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 5496 2016-06-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 maja 2016r. do Porozumienia Nr 5 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania Powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2016 roku
2016 3958 2016-04-21 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą: XVII Ogólnopolskie Targi Papryki 2016.
2016 3739 2016-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 5 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 3525 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 165/2016 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2015 rok
2016 3105 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Gózd realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą Powiatowo - Gminne Dożynki 2016
2016 2759 2016-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2016 2204 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2016 143 2016-01-07 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 września 2015r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 16 2016-01-04 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 15 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 25 listopada 2015r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 9036 2015-11-12 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 października 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 7063 2015-08-12 Aneks Aneks nr 2/2015 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 czerwca 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 6322 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kowala realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą Powiatowo-Gminne Dożynki 2015.
2015 5525 2015-06-17 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą XVI Ogólnopolskie Targi Papryki 2015
2015 5012 2015-06-01 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 maja 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4353 2015-05-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 marca 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4352 2015-05-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 2 stycznia 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4351 2015-05-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4350 2015-05-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4149 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4148 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4147 2015-04-29 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4146 2015-04-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4145 2015-04-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4144 2015-04-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 3475 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 16 marca 2015r. w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
2015 3394 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr 39/2015 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2014 rok
2014 7794 2014-08-13 Porozumienie Porozumienie nr 5 Wójta Gminy Zakrzew; Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 15 lipca 2014r.
2014 6153 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą XV Ogólnopolskie Targi Papryki 2014.
2014 4626 2014-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia; Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 marca 2014r.
2014 3483 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 470/2014 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2013 rok
2014 1834 2014-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury.
2014 1833 2014-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury.
2013 9390 2013-08-27 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 7 sierpnia 2013r. do Porozumienia z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radom zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w 2013 roku
2013 9330 2013-08-23 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego do Porozumienia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Jedlnia -Letnisko zadania w zakresie kultury pod nazwą Powiatowo - Gminne Dożynki 2013
2013 9020 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 17 lipca 2013r. do Porozumienia z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk zadania w zakresie kultury pod nazwą XIV Ogólnopolskie Targi Papryki 2013
2013 6595 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 333/2013 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2012 rok
2013 6190 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego
2013 3327 2013-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 3 Zarządu Powiatu Radomskiego w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji wymienionych w porozumieniu zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury
2013 3284 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Jedlnia-Letnisko
2013 2886 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Przytyk
2013 2694 2013-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2013 r.
2012 3995 2012-05-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.
2012 3018 2012-03-29 Uchwała Uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok
2011 5650 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 84/2011 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży za I półrocze 2011 roku
2011 5651 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 85/2011 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za I półrocze 2011 roku
2011 3197 2011-06-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego zawarte w dniu 1 marca 2011rr. w Radomiu pomiędzy Powiatem Radomskim a Gminą Jedlińsk
2011 2011 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem Pionki w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań w zakresie kultury w 2011r.
2011 2012 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem i Gminą Iłża w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2011r.
2010 4725 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 575/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za I półrocze 2010 roku
2010 4726 2010-10-21 Uchwała Uchwała nr 576/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży za I półrocze 2010 roku
2010 4353 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Radomskiego przez Gminę Wolanów zadania w zakresie kultury na 2010r.
2010 2547 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 526/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
2010 2548 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 528/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu na 2010 rok
2010 1721 2010-05-13 Uchwała Uchwała nr 525/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2009 rok.
2009 4151 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 407/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłzy za I półrocze 2009 roku
2009 4152 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr 408/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za I półrocze 2009 roku
2009 2789 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem i Gminą Iłża w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2009 roku
2009 2595 2009-06-15 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem Pionki w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań w zakresie kultury w 2009 roku
2009 1661 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 344/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budzetu powiatu radomskiego za 2008 rok