Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2046 2017-03-02 Porozumienie Porozumienie nr 95/B/2017 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 lutego 2017r. zawarte w dniu 23 lutego 2017 roku pomiędzy: Powiatem Pruszkowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, w imieniu i na rzecz którego działają: 1) Krzysztof Rymuza – Wicestarosta Pruszkowski, 2) Mirosław Chmielewski – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego a Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, w imieniu i na rzecz której działa: Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn
2014 7194 2014-07-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2014r. do Porozumienia z dnia 7 czerwca 2013 r. dotyczącego: ”przekazania Gminie przez Powiat ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Pruszkowa
2013 7649 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie nr 169/B/2013 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 czerwca 2013r.
2012 4643 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr Nr rej.190/B/2012 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, w zakres której wchodzi: 1. budowa drogi 3141W – ul. Przyszłości na terenie Pruszkowa i Parzniewa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 719 2. budowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Przyszłości na odcinku określonym w Załączniku nr 1 do Porozumienia