Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 8

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 12281 2017-12-18 Porozumienie Porozumienie nr RU/474/2017 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy - Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie
2013 6187 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2013 3005 2013-03-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie powierzenia założenia oraz prowadzenia samorządowi Miasta i Gminy Drobin Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Drobinie.
2009 3419 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 20 stycznia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu realizacji w 2009 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, ul. T. Kościuszki 6, 09-400 Płock
2009 3426 2009-07-23 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem Płock do Porozumienia Nr 2/WED/P/60/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia w latach 2007-2009 realizacji zadań Powiatu Płockiego w zakresie prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego Miastu Płock
2009 3420 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 8 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Łąck w sprawie powierzenia Gminie zadań Powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne
2009 3421 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 9 kwietnia 2009r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płockim w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu prze Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej
2009 3425 2009-07-23 Aneks Aneks nr 2/2009 Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Powiatem Płockim a Powiatem Gostynińskim do Porozumienia z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie realizacji zadań Powiatu Płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gostyninie będącą jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego