Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 40

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7232 2019-06-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 9 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) p. Witold Stefan Kikolski – Wicestarosta, przy kontrasygnacie p. Teresy Bąk – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)p. Ewa Grażyna Besztak - Starosta Węgrowski, 2)p. Marek Renik - Wicestarosta, zwanym dalej „Przyjmującym”
2019 4975 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr 101/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2018r.
2018 10866 2018-11-09 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2018 r. do Porozumienia z dnia 16 marca 2018 r.
2018 5427 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr 733/18 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2017r.
2018 4327 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2018 r.
2017 10514 2017-11-17 Komunikat Komunikat Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 listopada 2017 r. o podjęciu przez Radę Powiatu Mińskiego uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020
2017 7098 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr 616/17 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektu Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020
2017 6998 2017-08-25 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 lipca 2017 r.
2017 6100 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 532/17 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2016r.
2017 5167 2017-06-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie elektryk - dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2017 1360 2017-02-10 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy
2016 7133 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr 304/16 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2015r.
2016 5599 2016-06-28 Aneks Aneks nr do porozumienia z dnia 16 lutego 2016 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 kwietnia 2016r.
2016 3375 2016-04-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 lutego 2016r.
2016 2879 2016-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
2015 5920 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie .. z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w Mińsku Mazowieckim
2015 4386 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 91/15 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2014r.
2015 4031 2015-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
2015 2759 2015-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - III stopień w zawodzie elektryk, będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
2015 457 2015-01-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 stycznia 2015r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Mrozów
2014 7838 2014-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 6/2014 .. z dnia 27 maja 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej ,,Powierzającym" a Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działąją: Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej ,,Przyjmującym".
2014 4251 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr 643/14 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2013r.
2014 4243 2014-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć w formie kursu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - I stopień w zawodzie elektryk
2014 664 2014-01-24 Aneks Aneks nr 2 .. z dnia 2 stycznia 2014r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy
2013 8756 2013-07-31 Porozumienie Porozumienie nr 6/2013 .. z dnia 28 maja 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych, kurs III stopnia w zawodzie elektryk dla uczniów klas wielozawodowych, młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2013 5642 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 475/13 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2012r.
2013 2908 2013-03-12 Aneks Aneks nr 1/2013 .. z dnia 2 stycznia 2013r. do Porozumienia z dnia 22 grudnia 2011r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Wójtem Gminy Mrozy w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego reprezentowanym przez: 1. Starostę – Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego 2. Wicestarostę – Pana Krzysztofa Płochockiego  a Wójtem Gminy Mrozy Panem Dariuszem Jaszczukiem o następującej treści:
2013 1949 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 .. z dnia 9 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych, kurs I stopnia w zawodzie elektryk dla uczniów klas wielozawodowych, młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 8071 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim  zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez: Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Bąk zwanym dalej Powierzającym a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez: Janusza Welenca – Starostę Żuromińskiego, Mieczysława Olszlegiera – Wicestarostę Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejna, zwanym dalej Przyjmującym.”
2012 8070 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Ferorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym”  w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie elektryk - dla uczniów klas wielozawodowych/młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 4381 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 maja 2012r.
2012 3389 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 3031 2012-04-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia - dla uczniów klas wielozawodowych/młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2011 8706 2011-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Mrozy
2011 4933 2011-08-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2010 4889 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 612/10 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2009 r.
2010 2014 2010-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2010r. zawarte z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2010 2015 2010-05-24 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 26 marca 2010r. zawarte z Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2009 6042 2009-12-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim a Powiatem Żuromińskim
2009 3026 2009-07-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim