Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 5720 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2014 809 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 14/2012 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2013 12066 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 80/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 9190 2013-08-09 Uchwała Uchwała nr 52/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 9135 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 57/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 9088 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 62/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 31 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2013 9086 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 61/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 2189 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 7/2010 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu legionowskiego na 2010 rok.
2011 4433 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 81/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 3605 2011-06-30 Uchwała Uchwała nr 58/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 17 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 3506 2011-06-25 Uchwała Uchwała nr 53/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 10 maja 2011r. zmnieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finanowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2009 3813 2009-08-05 Porozumienie Porozumienie nr 5/09 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Legionowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Wieliszew , zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie przekazania przez Powiat Legionowski do dalszego prowadzenia przez Gminę Wieliszew Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem oraz zbycia w formie darowizny zabudowanych nieruchomości gruntowych, na których położone są szkoły wchodzące w skład tego zespołu