Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 55

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7527 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 289\2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 rok
2018 4139 2018-04-13 Porozumienie Porozumienie nr OIN.031.1.2018 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2017 5089 2017-06-01 Porozumienie Porozumienie nr 3/ZDP/2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 maja 2017 r. Zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach,  ul.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-Andrzej Tadeusz Jung, 2)Wicestarosta-Krzystof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul Lubelska 16, reprezentowaną w osobie: Wójt-Marcin Gac, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2017r.
2017 2331 2017-03-10 Porozumienie Porozumienie nr oin.031.1.2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 4046 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie nr OiN.031.5.2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej
2016 2865 2016-03-23 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 7 marca 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Starosta - mgr inż. Andrzej Jung, Wicestarosta - dr Krzysztof Stalmach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie, ul Saperów 24 reprezentowanym przez: Wójta Gminy - mgr inż. Marka Drapałę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszką Szaraniec zwana dalej ,, Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2016r.
2016 2791 2016-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarte w dniu 5 stycznia 2016r. w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Pana Andrzeja Junga - Starostę 2) Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów reprezentowaną przez: Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą"
2016 2745 2016-03-18 Aneks Aneks nr 1/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 11 marca 2016r. do Porozumienia nr 2/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie wspólnej realizacji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zawarty w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach ul. J.Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Pana Andrzeja Junga- Starostę Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów, z siedzibą w Głowaczowie ul Rynek 35 reprezentowaną przez Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą" o następującej treści:
2016 2743 2016-03-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zwane dalej ,,Porozumieniem" zawarte w Kozienicach dnia 05 stycznia 2016r. pomiędzy: Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:: Pana Andrzeja Junga- Starostę Pana Krzysztofa Stalmacha- Wicestarostę przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów, z siedzibą w Głowaczowie ul. Rynek 35, reprezentowanym przez: 1. Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego- Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Grażyny Rybarczyk zwaną dalej ,,Gminą" o następującej treści: Strony celem realizacji kompleksowego rozwiązania w ramach lokalnej infrastruktury drogowej postanawiają:
2016 1185 2016-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta- mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung 2) Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym w dalszej części ,,Powiatem" a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez: 1) Burmistrza dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwaną w dalszej treści porozumienia ,,Gminą" w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Kozienice zwane dalej ,,Porozumieniem"
2016 1079 2016-02-03 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 grudnia 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta-mgr inż. Andrzej Tadeusz Jung 2)Wicestarosta- dr Krzysztof Stalmach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym w dalszej części ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul.Rynek 35, reprezentowaną przez: 1)Wójta Gminy mgr Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Rybarczyk zwaną w dalszej części porozumienia ,,Gminą" w sprawie wspólnej realizacji inwestycji drogowej na terenie Gminy Głowaczów zwane dalej ,,Porozumieniem"
2015 5817 2015-07-01 Porozumienie Porozumienie nr OiN 1/2015 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35, zwaną dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2015r.
2015 3964 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr 24\2015 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2014 rok
2014 8614 2014-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 9/2014 Burmistrza Miasta Kozienice; Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie dofinansowania budowy pełnowymiarowej płyty boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Nr 1 w Kozienicach
2014 4062 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr 251\2014 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2013 rok
2013 4468 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 178\2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2012 rok
2012 4775 2012-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 62/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5
2012 4652 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 61/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4651 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 60/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Grażyny Rybarczyk, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4650 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 59/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Sieciechów z siedzibą w Sieciechowie, ul. Rynek 16, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Sieciechów – Pana mgr Kazimierza Stanisława Pochylskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Iwony Czerskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4649 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 58/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Garbatka – Letnisko z siedzibą w Garbatce – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Garbatka - Letnisko – Pana Roberta Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Marianny Krześniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4648 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 57/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4647 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 56/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4646 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 55/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4645 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 54/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Gniewoszów– Pana Stefana Marka Banasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4644 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 53/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/ Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4478 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 52/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w imieniu którego działa Pani mgr Iwona Kania, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4477 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 51/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie, ul. Saperów 24 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Magnuszew – Henryka Plaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Agnieszki Szaraniec, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2011 7365 2011-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 48/2011 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 3 października 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez: Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2010 3489 2010-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 16/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 19 kwietnia 2010r. zawarte w dniu 19 kwietnia 2010r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:1) Starosta – mgr Janusz Stąpór,2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5,reprezentowanym przez:Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1434 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1435 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1436 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 6/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Gniewoszów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1431 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1432 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienicew sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1433 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 18 stycznia 2010r. zawarte pomiędzyiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1440 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 10/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Głowaczów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1441 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Magnuszew w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1442 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 12/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Grabów n/Pilicą w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1437 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 7/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Garbatka-Letnisko w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1438 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 8/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Sieciechów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2010 1439 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie nr 9/2010 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Głowaczów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2010 r.
2009 5845 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr 191/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Kozienickiego.
2009 5356 2009-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 11/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 1 lipca 2009r. Zawarte w dniu 01 lipca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie , ul. Lubelska 16, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r.
2009 4502 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 6/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych i gminnych w 2009 r
2009 4503 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 7/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte w dniu 31 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 r
2009 3902 2009-08-10 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 03 kwietnia 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kozienickiego przez Gminę Głowaczów zadania publicznego - zarządzania drogami powiatowymi w zakresie pełnienia funkcji inwestora, dotyczącego przebudowy i odwodnienia drogi powiatowej Nr 1714W Głowaczów – Lipskie Budy,
2009 3310 2009-07-21 Uchwała Uchwała nr 140/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok celem zaopiniowania
2009 2788 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 8/2009 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 3 kwietnia 2009r. zawarte w dniu 03.04.2009r. pomiędzy: Powiatem Kozienickim zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Głowaczów, zwaną dalej ,,Gminą” w w sprawie przejęcia od Powiatu Kozienickiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
2009 1489 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 4/2009 z dnia 5 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Garbatka-Letnisko w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 roku.
2009 1490 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 5/2009 z dnia 5 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Magnuszew w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 roku
2009 1491 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/2009 z dnia 5 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim, a Gminą Sieciechów w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2009 roku
2009 1079 2009-03-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1712W Ryczywół - Brzóza.
2009 1083 2009-03-29 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kozienickiego a Gminą Kozienice.
2009 1080 2009-03-29 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 5 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Kozienice w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1727W Kozienice - Śmietanki o dł. 970 mb.