Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5278 2019-04-18 Porozumienie Porozumienie nr WN.684.2.47.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 18 marca 2019 r. zawarte w Milanówku pomiędzy: Burmistrzem Miasta Milanówka - Piotrem Remiszewskim z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowanym przez: 1. Starostę – Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę – Krzysztofa Filipiaka przy udziale: Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim – Magdaleny Podleśnej zwanymi w dalszej części „Przekazującym”
2019 3675 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 63/2019 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2019 rok
2019 1301 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 12239 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 884/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 12147 2018-12-11 Uchwała Uchwała nr 7 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 10938 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 871/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 10102 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr 855/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 8231 2018-08-29 Porozumienie Porozumienie nr GN.6850.3.2018.PO WN.684.2.20.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Milanówka zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1511 tj. ulicy Kościuszki, ulicy Kościelnej i ulicy Smoleńskiego na odcinku od ul. Północnej do ul. Piłsudskiego w Milanówku. pomiędzy Zarządem Powiatu Grodziskiego z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 30 reprezentowanym przez dwóch członków: 1) Starostę Grodziskiego – Marka Wieżbickiego 2) Wicestarostę Grodziskiego – Zbigniewa Kajaka działającym jako zarządca dróg powiatowych, zwanym w dalszej części porozumienia „Przekazującym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Szadkowskiej a Burmistrzem Miasta Milanówka - Wiesławą Kwiatkowską – z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, działającym jako zarządca dróg gminnych, zwanym w dalszej części porozumienia „Przejmującym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Bożeny Sehn
2018 8109 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr 830/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 8091 2018-08-23 Uchwała Uchwała nr 831/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 7799 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr 820/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 7435 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr 811/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 7434 2018-07-25 Porozumienie Porozumienie nr WN.684.2.26.2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zawarte w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego - Grzegorzem Benedykcińskim, zwanym w dalszej części „Przejmującym” a Zarządem Powiatu Grodziskiego, reprezentowanym przez: 1. Starostę Grodziskiego - Marka Wieżbickiego 2. Wicestarostę Grodziskiego - Zbigniewa Kajaka zwanym w dalszej części „ Przekazującym”.
2018 6278 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr 795/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 4477 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr 748/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 2940 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr 727/2018 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2018 rok
2018 1624 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 689/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1107 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 648/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1106 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 672/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1102 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 659/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2018 1080 2018-02-02 Uchwała Uchwała nr 679/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10245 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 634/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10244 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 559/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10243 2017-11-14 Uchwała Uchwała nr 531/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 10207 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 620/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 9125 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr 625/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2017 8568 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr 597/2017 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2017 rok
2016 7042 2016-07-25 Uchwała Uchwała nr 254/2016 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2015 7099 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 80/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 7098 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr 71/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 4551 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego
2013 11874 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 172/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 11873 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 169/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 11872 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 162/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 10909 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 79/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 8872 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 39/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2012 367 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr 115/XV/11 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU GRODZISKIEGO NA 2012 ROK
2011 3323 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr 30 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2010 rok, sprawozdania za 2010 rok z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, sprawozdania za 2010 rok z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego
2010 1649 2010-05-11 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 31 marca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 30 września 2008r. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zadań biblioteki dla Powiatu Grodziskiego