Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 47

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7304 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 27.2019.EZiPP Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2019 6988 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr 26/2019 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2018
2019 1389 2019-01-28 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2018 r. do Porozumienia Nr 92.2018.EZIPP
2018 8474 2018-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 21 maja 2018 r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w  Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze
2018 8473 2018-09-06 Porozumienie Porozumienie nr 92.2018.EZIPP Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2018 5396 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr 41/2018 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2017
2017 11208 2017-12-05 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego; Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 października 2017 r. do Porozumienia Nr 25/2017 z dnia 02.02.2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 5523 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016
2017 1636 2017-02-20 Aneks Aneks nr 7/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka
2017 1635 2017-02-20 Aneks Aneks nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998r pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2017 1634 2017-02-20 Aneks Aneks nr 20/2017 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 stycznia 2017r. do Porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego) a Burmistrzem Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą
2016 9997 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 14/2016 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2015
2016 5804 2016-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 3 czerwca 2016r. Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1686 W granica województwa - Mysłakowice - Różanna - Wysokin na odcinku o długości 2,15 km przebiegającej przez teren Powiatu Grójeckiego
2016 3407 2016-04-12 Aneks Aneks nr 20/2016 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2016 1748 2016-02-24 Aneks Aneks nr 19/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy w Nowym Mieście n/Pilicą
2016 1747 2016-02-24 Aneks Aneks nr 18/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2016 1746 2016-02-24 Aneks Aneks nr 6/2016r Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2016r. Zarządu Powiatu Grójeckiego do Porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka
2015 11490 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr 69/2015 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2008 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 19 czerwca 2008r w sprawie ustalenia wysokości czynszu dla zasobów mieszkaniowych jednostek organizacyjnych Powiatu Grójeckiego
2015 11489 2015-12-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Grójeckiego w sprawie przekazania przez Powiat Grójecki do prowadzenia Gminie Nowe Miasto nad Pilicą zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 6188 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad/Pilicą do realizacji zadania własnego Powiatu Grójeckiego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście n/Pilicą
2015 5138 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014
2014 5171 2014-05-22 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2013
2014 3019 2014-03-25 Aneks Aneks nr 4/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 24 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka.
2014 1953 2014-03-04 Aneks Aneks nr 18/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2014 1952 2014-03-04 Aneks Aneks nr 17/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2014 1951 2014-03-04 Aneks Aneks nr 16/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 14 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2013 5683 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawieprzekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania  z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012
2013 2551 2013-02-28 Aneks Aneks nr 15/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 17 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu Grójeckiego Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2013 2550 2013-02-28 Aneks Aneks nr 3/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 17 stycznia 2013r. Do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka.
2013 2545 2013-02-28 Aneks Aneks nr 16/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 17 stycznia 2013r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2013 2485 2013-02-27 Aneks Aneks nr 17/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 17 stycznia 2013r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2012 3354 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 kwietnia 2012r.
2012 1577 2012-02-21 Aneks Aneks nr 16/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2012 1576 2012-02-21 Aneks Aneks nr 15/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 9 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2012 1575 2012-02-21 Aneks Aneks nr 14/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 5 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2012 1573 2012-02-21 Aneks Aneks nr 1/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2012r. Do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka.
2012 767 2012-01-31 Uchwała Uchwała nr 11/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za rok 2010
2011 5723 2011-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zarządzania częścią dróg powiatowych
2011 2238 2011-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Warka utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Warka zawarte w dniu 1 kwietnia 2011 r.
2011 1762 2011-04-08 Aneks Aneks nr 13/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 lutego 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2011 1763 2011-04-08 Aneks Aneks nr 14/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 4 marca 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2011 1764 2011-04-08 Aneks Aneks nr 15/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 24 stycznia 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2010 3536 2010-08-04 Aneks Aneks nr 13/2010 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 9 czerwca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2010 3537 2010-08-04 Aneks Aneks nr 13/2010 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 9 czerwca 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2009 2222 2009-06-02 Aneks Aneks nr 11/2009 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 marca 2009r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2009 2220 2009-06-02 Aneks Aneks nr 11/2009 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 marca 2009r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2009 2221 2009-06-02 Aneks Aneks nr 11/2009 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 marca 2009r. Do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą