Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 3519 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 109 / 123 /2014 Zarządu owiatu Białobrzeskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Białobrzeskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2012 6404 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr 56 / 68 / 2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 sierpnia 2012r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.
2012 3815 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 42 / 49 /2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia.
2012 3814 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 42 /48 /2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2011 2717 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 11/13/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za mienie stanowiące własność Powiatu Białobrzeskiego.
2011 2337 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 10/10/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia.
2011 2338 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 10/11/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2010 6633 2010-12-14 Uchwała Uchwała nr 121/166/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za mienie stanowiące własność Powiatu Białobrzeskiego.
2010 5212 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 116/163/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, oraz wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.
2010 2867 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 103/151/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania w wykonania budżetu za 2009 r.
2010 2868 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 103/152/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za 2009 rok.
2009 5979 2009-12-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 9 października 2009r. zawarte z Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
2009 5746 2009-12-09 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. do porozumienia z dnia 5 grudnia 2005 roku zawartego z Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 4285 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr 85/122/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białobrzeskiego za I półroczne 2009 roku
2009 4286 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr 85/123/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za I półroczne 2009r
2009 1662 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 71/108/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za 2008 rok
2009 1663 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 71/109/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.