Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 6216 2017-07-17 Uchwała Uchwała nr 264/V/17 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2016 rok
2017 45 2017-01-02 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 14 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im.Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego
2016 11519 2016-12-17 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa nr 127/2016 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 7 października 2016r. w sprawie: wspólne przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”
2016 11518 2016-12-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”
2016 5259 2016-06-09 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 22 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie
2016 5149 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr 138/V/16 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2015 rok
2016 1229 2016-02-11 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego zawarty pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, woj. mazowieckie reprezentowanym przez Zarząd, w imieniu którego działają: 1) Starosta Wojciech Szustakiewicz 2) Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, Przy kontrasygnacie Edyty Fedorowicz - Skarbnika zwanym dalej „Powiatem” a Gminą Miasto Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie, Pl. Jana Pawła II Nr 1, woj. mazowieckie reprezentowaną przez - Prezydenta Wojciecha Jasińskiego zwaną dalej „Miastem”
2015 11368 2015-12-16 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat.
2015 8842 2015-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.
2015 5140 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 28/V/15 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2014 rok
2014 11855 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zarządzania drogą powiatową zawarte w dniu 12 listopada 2014 r. w Żyrardowie pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim a Powiatem Sochaczewskim
2014 6082 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 287/IV/14 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2013 rok
2014 2650 2014-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 01/2013 . z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu miejsc w dziennym ośrodku wsparcia –w środowiskowym domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Żyrardowie.
2013 9833 2013-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. zawarte w dniu 29.08.2013 r. pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45 Reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:Starosta Powiatu Żyrardowskiego - Wojciech SzustakiewiczWicestarosta - Krzysztof Ciołkiewiczprzy kontrasygnacie Skarbnika – Edyty Fedorowiczzwanym dalej Powiatem,a gminą - Miastem Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II Nr 1 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Żyrardowa - Andrzeja Wilka zwaną dalej Miastem, w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat.
2013 5459 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 207/IV/13 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2012 rok
2012 4164 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 129/IV/12 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2011 rok
2011 3959 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 33/IV/11 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2010 rok
2010 6418 2010-12-09 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 6 września 2010r. do Umowy o partnerstwie Nr 141A/09 zawartej dnia 03 września 2009 r. pomiędzy:Gminą Wiskitki a Powiatem Żyrardowskim
2009 1492 2009-04-26 Porozumienie Porozumienie nr . z dnia 4 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Wiskitki a Powiatem Żyrardowskim w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4703W Miedniewice - Franciszków”