Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 63

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7309 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 marca 2019 r.
2019 3589 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 61/2019 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2018
2019 950 2019-01-17 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r., Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2018 r., Aneksem Nr 3 z dnia 26.01.2018 r. i Aneksem Nr 4 z dnia 27.02.2018 r.
2019 764 2019-01-15 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 15 stycznia 2016 r. zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 12.01.2017 r., Aneksem Nr 2 z dnia 12.01.2018 r. i Aneksem nr 3 z dnia 30.01.2018 r.
2018 11168 2018-11-19 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 października 2018 r.
2018 11010 2018-11-15 Aneks Aneks nr 13 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 października 2018 r.
2018 4023 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 681/2018 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017
2017 11925 2017-12-13 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 października 2017 r.
2017 11707 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2017 10181 2017-11-13 Aneks Aneks nr 12 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2017 r.
2017 10156 2017-11-10 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 3 listopada 2017 r.
2017 4286 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 475/2017 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2016
2016 10163 2016-11-28 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 listopada 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 10056 2016-11-24 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 września 2016r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 8950 2016-10-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 września 2016r.
2016 8801 2016-10-13 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2016r.
2016 8196 2016-09-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 sierpnia 2016r. do Porozumienia z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat Żuromiński
2016 3270 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 258/2016 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015.
2016 324 2016-01-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 60 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2015 8575 2015-10-28 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 października 2015r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2015 8530 2015-10-26 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 października 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2015 8529 2015-10-26 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2015 5816 2015-07-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2015 5149 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 58/2015 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.
2014 10001 2014-10-31 Aneks Aneks nr 9 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2014 9967 2014-10-29 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 października 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2014 9521 2014-10-13 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 września 2014r. zawarty w dniu 19.09.2014r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach:
2014 7172 2014-07-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat Żuromiński o następującej treści:
2014 6184 2014-06-27 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2014 3898 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 791/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013.
2014 632 2014-01-22 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2013r. zawarty w dniu 30.12.2013r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach:
2013 13718 2013-12-30 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 listopada 2013r.
2013 13510 2013-12-17 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 listopada 2013r. Zarządu Powiatu Żuromińskiego
2013 11688 2013-11-12 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 października 2013r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
2013 4905 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 537/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.
2013 224 2013-01-09 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez: 1. Janusza Welenca– Starostę Żuromińskiego, 2. Mieczysława Olszlegiera – Wicestarostę Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Wojnarowskiego – Starostę Mławskiego, 2. Barbarę Gutowską – Wicestarostę Mławskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Elżbiety Kowalskiej, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powiat „Powierzający” ze zm., na podstawie § 4 porozumienia, o następującej treści:
2012 8219 2012-11-28 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Jan Mączewski - Starosta Płoński, 2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej, zwanym dalej „Przyjmującym”, do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8218 2012-11-28 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski, 2. Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Ciechanowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kwiatkowskiej, zwanym dalej „Przejmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 8217 2012-11-28 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 3646 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 309/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.
2012 3378 2012-04-17 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2011 3690 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2011 2489 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 94/2011 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2010.
2011 262 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Michalik – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”, zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2010 7667 2010-12-31 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 listopada 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działaj : 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski, 2. Eugeniusz Sadowski – Wicestarosta Ciechanowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kwiatkowskiej, zwanym dalej „Przejmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2010 7665 2010-12-31 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 grudnia 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez: 1. Janusza Welenca– Starostę Żuromińskiego, 2. Mieczysława Olszlegiera – Wicestarostę Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Wojnarowskiego – Starostę Mławskiego, 2. Barbarę Gutowską – Wicestarostę Mławskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Elżbiety Kowalskiej, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powiat „Powierzający” ze zm., na podstawie § 4 porozumienia, o następującej treści:
2010 7669 2010-12-31 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 listopada 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ireny Brejny, zwanym dalej Powierzającym, a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego w osobach: 1. Jan Baranowski – Starosta Gostyniński, 2. Zofia Korycka – Członek Zarządu, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Elżbiety Kijek, zwanym dalej Przyjmującym, do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 5 Porozumienia o następującej treści:
2010 7668 2010-12-31 Aneks Aneks nr 4 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 listopada 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Jan Mączewski - Starosta Płoński, 2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej, zwanym dalej „Przyjmującym”, do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2010 4890 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 40/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok
2010 2410 2010-06-07 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 lutego 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 1723 2010-05-13 Porozumienie Porozumienie nr 01/2010 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych z terenu Powiatu Żuromińskiego w zakresie objęcia kandydatów z terenu Powiatu Żuromińskiego szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne, specjalistyczne i o charakterze pogotowia rodzinnego.
2010 1453 2010-04-28 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 1 marca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. z Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 30 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego”
2009 5668 2009-12-08 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 listopada 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim dalej „Powierzającym”, a Powiatem Płońskim do Porozumienia zawartego w dniu 3 stycznia 2005r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2009 5581 2009-12-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 8 września 2009r. do Porozumienia z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubowidz do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2009 5582 2009-12-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 października 2009r. do Porozumienia z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2009 5583 2009-12-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 9 października 2009r. do Porozumienia z dnia 04 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2009 5580 2009-12-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 9 października 2009r. do Porozumienia z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2009 5238 2009-11-21 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 października 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 11 czerwca 2007r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 3491 2009-07-25 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 czerwca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 7 listopada 2001 r. zm. Aneksem Nr 1 z dnia 17 marca 2008 r. pomiędzy powiatem żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński 2. Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński a powiatem ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1. Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski 2. Eugeniusz Sadowski– Wicestarosta Ciechanowski w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
2009 3028 2009-07-05 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. zawarty w dniu 22 kwietnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim do porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 1824 2009-05-12 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarty w dniu 2 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych