Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 9139 2018-09-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2018r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2018 4887 2018-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2017r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2016 8385 2016-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2016 7062 2016-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłozenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gniewoszów za 2015r.
2015 11269 2015-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2015r.
2015 7352 2015-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Gniewoszów za 2014r.
2014 10058 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2014 5494 2014-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
2014 1049 2014-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2013 6817 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2012r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2013 2571 2013-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2012 3906 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2011r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2012 126 2012-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2011 5323 2011-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2010r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2011 422 2011-01-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2010 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2010 3350 2010-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2009 6996 2009-12-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/08 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2009 4797 2009-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie