Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5755 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Załuski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018 /art.265 pkt.2 ufp/.
2013 7297 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2013 Wójta Gminy Załuski z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej za rok 2012.
2012 4159 2012-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.
2011 2320 2011-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010/art. 265 pkt 2ufp/
2010 3174 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/4/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 17 marca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2009 1481 2009-04-26 Uchwała Uchwała nr 153/XX/2009 z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XXX/2006 Rady Gminy Załuski z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych