Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6188 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017
2017 6329 2017-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2016
2017 5595 2017-06-27 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowskiego; Wójta Gminy Wieliszew z dnia 17 maja 2017 r. do porozumienia Nr 1/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego
2012 4060 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 grudnia 2011r. Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwane dalej „Miastem”, reprezentowane przez: Strony postanowiły zawrzeć następujące porozumienie:
2010 989 2010-03-29 Informacja Informacja Wójta Gminy Wieliszew z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publiczxnego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Wieliszew
2009 5016 2009-11-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Wieliszew w sprawie określenia zasad powierzenia miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wieliszew z Warszawą
2009 1669 2009-05-04 Informacja Informacja nr . Wójta Gminy Wieliszew z dnia 5 marca 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Wieliszew