Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 12184 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/332/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 7855 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 302/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2017 rok
2018 7854 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 300/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7852 2018-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6595 2018-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 296/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok.
2018 6194 2018-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 297/2018 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 2034 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 269/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 2029 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 2027 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 257/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 2024 2018-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 253/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 11561 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie nr D.15.2017 Starosty Siedleckiego; Wójta Gminy Wiśniew z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2017 10554 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 10553 2017-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8976 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8973 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 221/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8969 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8968 2017-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8877 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8814 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8813 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8767 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 6594 2017-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 rok
2017 6203 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 rok
2017 6202 2017-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.
2017 6184 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/2017 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2016 rok
2016 7021 2016-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Wiśniew za 2015 rok
2016 7020 2016-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2016 Wójta Gminy Wiśniew z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniew za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.
2016 5949 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wiśniewo obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2012 8416 2012-12-03 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Wiśniew zawarte pomiędzy Gminą Wiśniew a Miastem Siedlce
2012 2608 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2011r.