Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 78

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5536 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 44.67.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018  rok
2018 11204 2018-11-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 13/11/2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 listopada 2018 r. Porozumienie zawarte w dniu 13 listopada 2018 roku pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Wiceprezydenta Miasta Otwocka Piotra Stefańskiego a Gminą Wiązowna reprezentowaną przez Wójta Janusza Budnego w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radiówku, gm. Wiązowna.
2018 9609 2018-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 129.681.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku
2018 8722 2018-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 341/2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 lipca 2018 r. zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Wiązowna a Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego
2018 3692 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 41.593.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2017  rok
2017 7683 2017-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 97.489.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku
2017 4985 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.426.2017 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2016  rok
2016 8378 2016-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 125.326.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku
2016 4710 2016-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39.240.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2015 rok
2015 7598 2015-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 130.142.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku
2015 4549 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.46.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2014 rok
2014 8497 2014-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 105.586.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku.
2014 5240 2014-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 39.521.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2013 rok.
2013 9726 2013-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 109.430.2013 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku.
2013 7949 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 414(102)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 7742 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 418(106)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna w/s prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2013 7002 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 564(119)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 7001 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 577(132)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 6746 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 583(138)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 5480 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 553(108)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 5479 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 543(98)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 5210 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.364.2013 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2012 rok
2013 4605 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 533(88)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2010 roku.
2013 4401 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 507(62)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4400 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 513(68)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4215 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 516(71)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 513(68)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4214 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 525(80)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4213 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 531(86)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4048 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 505(60)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4005 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 397(85)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3619 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 483(38)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 3449 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 429(117)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3448 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 426(114)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3447 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 419(107)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 3161 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 475(30)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2012 8341 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 441(129)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na rok 209
2012 7836 2012-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 437(125)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 6747 2012-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 93.264.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku.
2012 3813 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.200.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2011 rok.
2012 3262 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 405(93)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 2634 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 364(52)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 2296 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 382(70)/2009 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2295 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 373(61)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 366(54)/09 z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 348(36)/09 z 19 maja 2009r. ws. prognozy kwoty długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2012 2294 2012-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 366(54)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 348(36)/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2012 2161 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 324(12)09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 2123 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne
2012 2122 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 244(93)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2012 2125 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 230(79)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2012 2124 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 227(76)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne
2012 2108 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 341(29)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 2119 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 314(2)09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 1979 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 338(26)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009
2012 1792 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 242(91)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2008 roku
2012 1455 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 311(160)08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6273 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 275(124)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6272 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 257(106)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6274 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 281(130)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 6276 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 303(152)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązwowna na 2008 rok
2011 6275 2011-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 290(139)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2008 rok
2011 5839 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 348(36)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 19 maja 2009r. w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2011 5838 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 342(30)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5841 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 355(43)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2011 5840 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 349(37)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2011 5573 2011-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 97.112.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku.
2011 4161 2011-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.47.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Wiązowna za 2010 rok.
2010 6000 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 537(92)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2010 2899 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 461(16)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 2898 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 458(13)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 2901 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 468(23)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2009 rok.
2010 2900 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 467(22)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany Zaządzenia nr 458(13)/10 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 195 2010-01-16 Aneks Aneks nr 10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 7 grudnia 2009r. do porozumienia Międzygminnego z dnia 20 września 2004r. z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 5325 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 399(87)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 września 2009r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 5324 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 396(84)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2009 roku
2009 5326 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 412(100)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 października 2009r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 5328 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 417(105)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2009r. uchylające Zarządzenia nr 412(100)/09 i nr 413(101)/09 Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 5327 2009-11-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 413(101)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 października 2009r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Wiązowna w sprawie prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2009 4173 2009-08-24 Aneks Aneks nr 9 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11 marca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 20 września 2004 r.zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Gminą Wiązowna
2009 2694 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 332(20)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wiązowna za 2008 rok