Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4194 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2018 4259 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: przedstawienia za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2018 1959 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Stromiec z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2017 4408 2017-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 18.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publiczn w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2017 1695 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2017 Wójta Gminy Stromiec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2016, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2016 4140 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2016 Wójta Gminy Stromiec z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia za 2015 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2016 3031 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 18.2016 Wójta Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2015 4898 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 54.2015 Wójta Gminy Stromiec z dnia 21 maja 2015r. w sprawie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Porozumienia pomiędzy Gminą Stromiec a Gminą Jedlińsk dla wspólnego przeprowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa drogi na odcinku Sułków - Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny"
2015 4159 2015-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 35.2015 Wójta Gminy Stromiec z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia za 2014 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2015 2592 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2015 Wójta Gminy Stromiec z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2014 9349 2014-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 104.2014 Wójta Gminy Stromiec z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
2014 3513 2014-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2014 Wójta Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec
2014 3104 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2014 Wójta Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2013 9676 2013-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 77.2013 Wójta Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
2013 5298 2013-05-06 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2013 4672 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2013 Wójta Gminy Stromiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia za rok 2012 sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2011 2848 2011-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2010 1566 2010-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/10 Wójta Gminy Stromiec z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stromiec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2009 r.
2010 771 2010-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/09 Wójta Gminy Stromiec z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu nadanego Uchwałą Nr XL/201/06 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 czerwca 2006r.
2009 4928 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Stromiec z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku
2009 2756 2009-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Stromiec z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia informacji Radzie Gminy Stromiec o przebiegu wykonania budżetu za 2008 rok