Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6313 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Stoczek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2018 rok
2019 3446 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Stoczek z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2019 roku
2018 5186 2018-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Stoczek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2017 rok
2018 4537 2018-04-23 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.9.2018.AM Starosty Węgrowskiego; Wójta Gminy Stoczek z dnia 13 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Stoczek, reprezentowaną przez: Mieczysława Wójcika – Wójta Gminy Stoczek za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Stoczek– Marzeny Chmury zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 1998 2018-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Stoczek z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2018 roku
2017 5516 2017-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Stoczek z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2016 rok
2017 1810 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Stoczek z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, powiat węgrowski w 2017 roku.
2016 7357 2016-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Stoczek z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2015 rok
2016 1261 2016-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Stoczek z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2016 roku.
2015 4633 2015-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Stoczek z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2014 rok
2015 1329 2015-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Stoczek z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2015 roku.
2014 4561 2014-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Stoczek z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2013 rok
2014 1444 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Stoczek z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2014 roku.
2013 6594 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Stoczek z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2012 rok