Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 9049 2017-10-11 Porozumienie Porozumienie nr 27/2017 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z przedsięwzięciem polegającym na wspólnej realizacji zadań
2017 8281 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/PT-I/P/146/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14 września 2017 r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy–Miasto Płock i Gminy Staroźreby
2013 8427 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2012 8519 2012-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2012 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2012 r.
2012 4004 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
2011 5905 2011-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 26 /2011 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2011 r.
2009 2695 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2008 rok