Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 6523 2017-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20.2017 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.
2016 11546 2016-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 41.2016 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r.
2016 7116 2016-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2016 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przedstawienia za 2015 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.
2015 11270 2015-12-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 46.2015 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 r.
2015 7530 2015-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2015 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia za 2014 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.
2014 12042 2014-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
2014 8137 2014-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.
2012 1412 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 172 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 27 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 951 2011-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 22 sierpnia 2007r. w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 rok
2009 4145 2009-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2009 2897 2009-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Stara Błotnica z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.