Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 7814 2017-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 28/2017 Wójta Gminy Sierpc z dnia 22 sierpnia 2017 r. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z przedsięwzięciem polegającym na wspólnej realizacji chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w miejscowości Kisielewo, od km 399+340 do km 399+900.
2015 1854 2015-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/Fn/2014 Wójta Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013.
2015 168 2015-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/Fn/14 Wójta Gminy Sierpc z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku
2013 8508 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/Fn/13 Wójta Gminy Sierpc z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012.
2011 5638 2011-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/Fn/11 Wójta Gminy Sierpc z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2010.
2010 4345 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/Fn/10 Wójta Gminy Sierpc z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok