Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5756 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Sienno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2018 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2018 4574 2018-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Sienno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2017 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2017 4371 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2016 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2016 3985 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Sienno z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2015 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2015 4791 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany danych wykazanych w przedłożonym Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarządzeniem Nr 20 z dnia 31 marca 2015 roku sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok .
2015 4790 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Sienno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2013 4573 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Sienno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2012 3317 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Sienno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2011 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2011 3318 2011-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2010 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury.
2010 3299 2010-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 238 Wójta Gminy Sienno z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdań rocznych samorządowych instytusji kultury za 2009 rok