Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 6361 2017-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok
2016 9002 2016-10-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, które są mieszkańcami Gminy Siedlce
2016 6130 2016-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok
2015 4884 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.20.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
2014 4519 2014-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.9.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok
2013 12035 2013-11-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty polegajacych na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym będącym mieszakńcami Gminy Siedlce
2013 6118 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Siedlce opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce
2013 5233 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.10.2013 Wójta Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
2012 7919 2012-11-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym będącym mieszkańcami Gminy Siedlce
2011 6672 2011-11-30 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym będącym mieszkańcami Gminy Siedlce
2010 7660 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 14 października 2010r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Siedlce
2010 6927 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie przejęcia zadania z zakresu oświaty polegającego na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Siedlce, kwalifikujących się do oddziału in-tegracyjnego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 20 prowadzonym przez Miasto Siedlce zawarte dnia 19 lipca 2010r. pomiędzy Gminą Siedlce, reprezentowaną przez: Mirosława Bieńka – Wójta Gminy Siedlce zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej „Przyjmującym”.
2010 1699 2010-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Siedlce z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siedlce za rok 2009