Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 47

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6508 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 43 /2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 7 maja 2019 r. Wójta Gminy Sadowne
2019 3913 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 /2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019r.
2018 4536 2018-04-23 Porozumienie Porozumienie nr RB.031.8.2018.AM Starosty Węgrowskiego; Wójta Gminy Sadowne z dnia 13 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Halinę Ulińską – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Pawełas, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Sadowne, reprezentowaną przez: Waldemara Cyrana – Wójta Gminy Sadowne za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Sadowne – Anny Rukat zwanym dalej „Przyjmującym”
2018 4038 2018-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 260/2018 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2017 rok
2017 4997 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 173 /2017 Wójta Gminy Sadowne z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2016 rok .
2014 3752 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 94 /2012 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2012r
2014 3751 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 98 /2012 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2012r
2014 3750 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 89 /2012 Wójta Gminy Sadowne z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2012r.
2014 3749 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 79 /2012 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2012 r.
2014 3748 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 75 /2012 Wójta Gminy Sadowne z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2012r.
2013 7155 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2013 4800 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 244 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2013 4799 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 248 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2013 4798 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 252 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2013 3462 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2013 3380 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2013 3378 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2009r. opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2013 3224 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 213 /2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2013 2234 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 222 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2012 8326 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8325 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8175 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 8174 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 października 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8173 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 września 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 8172 2012-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 7619 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 16 września 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 7618 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 7603 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2012 6330 2012-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 6238 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 209/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 6237 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 6236 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 207/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 6235 2012-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 2168 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 2139 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 2140 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 2141 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2008 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2009r.
2012 1938 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów iwydatków na 2009 rok
2012 1534 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2012 1533 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2011 6169 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sadowne na 2009 rok
2011 6170 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2011 6171 2011-11-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2009 Wójta Gminy Sadowne z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie opracowania zmian w układzie wykonawczym budżetu i przekazania podległym jednostkom planu dochodów i wydatków na 2009 rok
2010 5024 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 231 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2010 5023 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 230 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 19 maja 2010r. zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2010 5026 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 236 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2010 5025 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 235 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.