Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 53

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6348 2019-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzewnie
2019 4287 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 2055 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Rzewnie zdnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2019 1198 2019-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 11478 2018-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 10601 2018-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 9897 2018-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7914 2018-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2018
2018 7913 2018-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżcie gminy rok 2018
2018 7314 2018-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6150 2018-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 4516 2018-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzewnie za 2017 rok.
2018 2987 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2018
2018 194 2018-01-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 9252 2017-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 8268 2017-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmain w budzecie gminy na rok 2017
2017 7875 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 7190 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
2017 7023 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 4518 2017-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzewnie za 2016 rok
2017 2247 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 1492 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 10014 2016-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 7961 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 7788 2016-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 3977 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonanai budżwetu gminy Rzewnie za 2015 rok
2016 2182 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 7182 2015-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 4871 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzewnie za 2014 rok.
2015 891 2015-01-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 9410 2014-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 8754 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  rok 2013.
2014 8369 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013rok.
2014 8368 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2014 7516 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2014 7364 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013r.
2014 5650 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5616 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5562 2014-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 5446 2014-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzewnie za 2013 rok.
2014 4611 2014-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2013 10503 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2013 8124 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7193 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 5305 2013-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
2012 3878 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
2012 1679 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/08 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2012 1437 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1436 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 3333 2011-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy za rok 2010.
2010 5288 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 1642 2010-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
2009 2314 2009-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/09 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 18 marca 2009r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008