Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 49

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5429 2018-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzekuń, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2017 rok
2018 1065 2018-02-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń.
2017 8692 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
2017 6181 2017-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2017 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rzekuń, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok
2016 2993 2016-03-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2014 7618 2014-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2013 r.
2014 7617 2014-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2013 r.
2014 7477 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2013 r.
2014 3960 2014-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2404 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2012 r.
2014 928 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok
2013 12079 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11860 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11859 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11827 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok
2013 11826 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok
2013 9912 2013-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
2013 7798 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów fianansowych samorządowych instytucji kulturyza 2012 rok.
2013 6780 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6779 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6778 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6765 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6752 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6751 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 3613 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3440 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3439 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3389 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 7604 2012-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 3297 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów fianansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
2012 3083 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku.
2012 3082 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
2012 2982 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku
2012 2884 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2540 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2166 2012-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 4229 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5766 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 5193 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5018 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2010 roku.
2010 4350 2010-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3856 2010-08-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3528 2010-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3529 2010-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3478 2010-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2010 1818 2010-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 684 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowejna 2008 rok
2009 4290 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2009 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2009 roku
2009 2206 2009-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 15 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie-Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce-sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok