Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5519 2019-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Radzanów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia za 2018 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2018 8923 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Radzanów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 r.
2018 4474 2018-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Radzanów z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia za 2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2017 8000 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Radzanów z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.
2017 4783 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Radzanów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzanów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4225 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Radzanów z dnia 24 marca 2017r. w sprawie przedstawienia za 2016rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2016 8278 2016-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Radzanów z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 rok
2016 4232 2016-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedstawienia za 2015 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2015 7457 2015-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Radzanów z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art. 9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 rok.
2015 4817 2015-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedstawienia za 2014rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia GminyRadzanów.
2014 8841 2014-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Radzanów z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fionansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I pólrocze 2014 rok.
2014 4750 2014-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Radzanów z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2013 9788 2013-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Radzanów z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 rok.
2013 4637 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Radzanów z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przedstawienia za 2012 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Bublioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2012 8572 2012-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Radzanów z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jedostek określonych w art.9 pkt 10,13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2012 rok.
2012 4541 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Radzanów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia za 2011rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2012 690 2012-01-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Radzanów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów za I pólrocze 2011 rok.
2011 355 2011-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Radzanów za I półrocze 2010 rok.
2010 4063 2010-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Radzanów z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu rok Gminy Radzanów za rok 2009
2010 3567 2010-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2009 rok
2009 4331 2009-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2009 Wójta Gminy Radzanów z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 rok
2009 2173 2009-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok