Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 9246 2018-10-02 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Raciąż z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Raciąż obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 4602 2018-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13.2018 Wójta Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy.
2017 3857 2017-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2017 Wójta Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania finansowego Gminy.
2016 4198 2016-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15.2016 Wójta Gminy Raciąż z dnia 29 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/
2015 8437 2015-10-21 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Raciąż z dnia 9 października 2015r. zawarte w Raciążu w dniu 9 października 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Miasto Raciąż zadania publicznego polegającego na realizacji zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż.
2015 4691 2015-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/
2014 7564 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Raciąż z dnia 6 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Raciąż obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 3562 2014-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Raciąż z dnia 21 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/
2012 3533 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/
2010 3522 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2010 Wójta Gminy Raciąż z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Raciąż.
2010 2954 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Raciąż z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raciąż oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok