Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6504 2019-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2018 8864 2018-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.
2018 4999 2018-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2017 7762 2017-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku
2017 4307 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2016 8027 2016-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku
2016 3979 2016-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ
2015 7805 2015-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku
2015 5276 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
2014 9287 2014-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
2014 3861 2014-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
2013 9876 2013-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdtowotnej za I półrocze 2913 roku
2013 4985 2013-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
2012 6721 2012-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku
2012 3648 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
2011 5819 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.
2010 5763 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/V/10 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budzetu Gminy za I półrocze roku budżetowego.
2010 5764 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/V/10 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
2010 5765 2010-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/V/10 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonaniaplanu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
2010 3214 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2010 3215 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdania z wykonaniao planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2009 rok
2010 3216 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za 2009 rok
2010 216 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/V/2008 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Przyłęk za I półrocze 2008 roku
2009 4495 2009-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/V/2009 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk za I półrocze 2009 roku
2009 2084 2009-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/V/2009 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2008 rok