Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6279 2018-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Policzna z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2017 6229 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Policzna z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2016 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok Radzie Gminy Policzna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2016 7295 2016-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Policzna z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Policznie za 2015 rok i informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
2015 7611 2015-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2015 Wójta Gminy Policzna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.
2014 5256 2014-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Policzna z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.
2013 7945 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2013 Wójta Gminy w Policznie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.
2012 5019 2012-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy w Policznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.