Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7671 2018-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Miasta Pionki; Wójta Gminy Pionki z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z  zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk” w Pionkach.
2016 9960 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Pionki; Wójta Gminy Pionki z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2015 9840 2015-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Burmistrza Miasta Pionki; Wójta Gminy Pionki z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2014 7550 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Pionki z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Pionki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 12913 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie sprawie przekazania zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2013 12912 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasta Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2013 12911 2013-12-09 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Pionki zadania z zakresu oświaty, polegającego na dowozie dzieci niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Pionki, realizujących obowiązek szkolny w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Pionkach
2013 5758 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Pionki z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego
2013 3789 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Pionki z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2012 10002 2012-12-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłóbkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2012 10001 2012-12-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przekazania zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2012 4559 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.
2012 4557 2012-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 14 maja 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów komisariatu Policji w Pionkach
2012 3422 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2012 88 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki
2012 89 2012-01-13 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki, zawarte w dniu 08 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Pionki a Gminą Pionki
2011 2998 2011-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Pionki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego
2010 4177 2010-09-27 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Pionki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przekazania zadań z zakresu ośwaity polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci, będących mieszkańcami Gminy Pionki, w w miejskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2010 1956 2010-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Pionki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2009 r. oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni
2009 5355 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2009 4289 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pionki za pierwsze półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni
2009 2616 2009-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Pionki z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie G,miny Pionki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pionki za rok 2008 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni