Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8904 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2018 Wójta Gminy Parysów z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/88/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Parysów
2018 4318 2018-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Parysów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017.
2017 3942 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Parysów z dnia 20 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2016, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016.
2016 4351 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2015, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015.
2015 4550 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Parysów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.
2014 4433 2014-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Parysów z dnia 17 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2013, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013.
2014 4420 2014-04-29 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Wójta Gminy Parysów z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2014 191 2014-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2013 Wójta Gminy Parysów z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2013 5816 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Parysów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2012, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012.
2012 3833 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Parysów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011.
2011 2938 2011-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010.