Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 7462 2018-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2018 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok.
2017 5269 2017-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok.
2016 6375 2016-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2015 rok.
2016 1615 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Przysucha; Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Gielniów; Wójta Gminy Odrzywół; Wójta Gminy Rusinów; Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2016 1614 2016-02-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego; Wójta Gminy Odrzywół z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współpracy Stron przy realizacji operacji typu: „Budowalub modernizacja dróg lokalnych”.
2015 5800 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.
2014 7086 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2014 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2013 rok.
2013 8161 2013-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
2013 2794 2013-03-08 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Odrzywół z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych i ich dowóz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
2012 4583 2012-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.
2011 4228 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok.
2010 2830 2010-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok
2009 4153 2009-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2009 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2008 rok