Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 247

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4727 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 6031 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4772 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5691 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na cen cel
2015 4413 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku realizacji konserwacji zieleni oraz utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 2034 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 2030 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 1699 2015-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 1375 2015-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 581 2015-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2014 11011 2014-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2014 8472 2014-09-11 Porozumienie Porozumienie nr 17/2014 Burmistrza Radzymina; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2014r. w sprawie przekazania Gminie Nieporęt mienia Gminy Radzymin w związku ze zmianą granic gmin na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 869)
2014 7562 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 7238 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2013 rok
2014 7237 2014-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatkow budżetu Gminy Nieporet na 2013 rok
2014 7177 2014-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2014r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023.
2014 7125 2014-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2013, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2013 i informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt.
2014 7085 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 maja 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023
2014 7069 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023
2014 7068 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023.
2014 7067 2014-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023.
2014 7043 2014-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 - 2023
2014 5811 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 351/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatkow budżetu Gminy Nieporet na 2012 rok.
2014 5810 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2013 rok
2014 5809 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 250/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 5808 2014-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 5312 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 5311 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 322/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatkow budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 5310 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 273/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporet na 2012 rok.
2014 5309 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 355/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4472 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4471 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4470 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4469 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4468 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4467 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4466 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 4465 2014-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 2367 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 2366 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 maja 2012r. w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 2365 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 943 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 277 2014-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 26/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie częściowej refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2013/2014 z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Radzymin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2013 12092 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 11891 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 11890 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 266/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10102 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy na 2011 r.
2013 10101 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10100 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 145A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10099 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 138/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10098 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10097 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10096 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 226/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10095 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2011r. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10094 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2011r. w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10093 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 września 2011r. w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10092 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10079 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 9069 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 8816 2013-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 8614 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2010 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2010 i informacji o stanie mienia Gminy Nieporęt.
2013 8613 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 8336 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 354/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 8335 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 342A/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2013 8334 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 341A/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 7901 2013-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 522/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatkow budżetu Gminy na 2010 rok
2013 7785 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 550/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7784 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 567/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7783 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 541/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7782 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 566A/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7781 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 568/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7780 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 558/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7779 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 569/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7778 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 542/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7777 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 559/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7776 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 577/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010r.
2013 7775 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 540/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy na 2010 rok
2013 6964 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 523/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6963 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 524/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6854 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 469/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6853 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 468/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6852 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 467/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2010r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6743 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 520/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6742 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 492/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6741 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 491/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6740 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 490/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6739 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 479/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6738 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 478/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 5271 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5270 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 272/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5269 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5268 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 269/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2012-2020
2013 5139 2013-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 338/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 5056 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 249/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5042 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 435/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 5041 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 434/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 5040 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 433/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 4258 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 133/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. oraz dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 4183 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2013 3423 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 523/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3422 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 509/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 3421 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 508/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3420 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 505/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2013 3419 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 499/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3418 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 476/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 3417 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 475/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3416 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 474/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 463/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 3415 2013-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 473/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 462/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2013 3078 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 479/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 2276 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r
2013 2275 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 2274 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
2013 2273 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2012 10189 2012-12-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 478/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 10088 2012-12-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 420/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwity gminy Nieporęt i jego spłayu na koniec 2008 roku i lata następne
2012 10024 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 411/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2012 10023 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 410/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 10022 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 404/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2012 10021 2012-12-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 7074 2012-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 7073 2012-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 7072 2012-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 7071 2012-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 209/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012-2020
2012 6291 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 441/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 6290 2012-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 422/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 października 2009r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 387/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 6076 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 263/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2012 5717 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 maja 2012r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 5699 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 5691 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 5690 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2012-2020
2012 5689 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 3393 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 3392 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 24/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy z Miastem
2012 3372 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2012 3371 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 2736 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 258/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawi dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2703 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 224/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2701 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2012 2007 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 maja 2009r. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2012 1978 2012-02-28 Aneks Aneks nr 20 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 sierpnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 roku
2012 1936 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 210/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 maja 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2012 1935 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 maja 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1881 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2012 1880 2012-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1836 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1706 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 471/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2012 1619 2012-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2012 1549 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 473/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2012 1511 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżeice Gminy na 2009 rok
2012 1457 2012-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 472/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 663 2012-01-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 23A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2011/2012 z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Radzymin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2012 651 2012-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 650 2012-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2011-2019
2012 369 2012-01-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 305 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 304 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 października 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 303 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 302 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 301 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2011-2019
2012 300 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 144A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 299 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 141A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. uchylenia Zarządzenia Nr 137/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 298 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 222 2012-01-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2012 221 2012-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 23/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Wieliszew mienia Gminy Nieporęt w związku ze zmianą granic gmin na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 136, poz. 961)
2012 213 2012-01-17 Aneks Aneks nr 21 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 roku
2012 211 2012-01-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2011r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 5823 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 279/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2011 3495 2011-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 3496 2011-06-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Nieporęt Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Pokrzywnica z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadania edukacji publicznej obejmującego wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych
2011 3434 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2011-2019
2011 3435 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 3436 2011-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy na 2011 r.
2011 2235 2011-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 1968 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie Rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego
2011 1652 2011-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 1653 2011-04-05 Aneks Aneks nr 19 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie do Porozumienia Miedzygminnego z dnia 31 marca 2004 r.
2011 1184 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 547/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy6 na 2008 rok
2011 1185 2011-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 548/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłat na koniec 2008 roku i lata następne
2011 596 2011-02-14 Aneks Aneks nr 18 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r.zawarty dnia 17 grudnia 2010 roku w Warszawie pomiędzy:
2011 23 2011-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 17/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 września 2010r. w sprawie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w roku szkolnym 2010/2011 z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Radzymin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2010 5992 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 393A/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 5993 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 394/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5991 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 372/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 5989 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 370/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5990 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 6004 2010-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 11/10 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie przekazania przez Gminę Nieporęt środków finansowych z dochodów własnych Gminy z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Nieporęcie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
2010 6005 2010-12-06 Porozumienie Porozumienie nr 14/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących edukację publiczną w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy
2010 5997 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 413/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 5994 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 400/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5995 2010-12-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 411/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 5546 2010-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 15/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w 2010 roku z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Jabłonna do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Nieporęt zawarte w dniu 31 sierpnia 2010r pomiędzy:
2010 5547 2010-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 16/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Nieporęt pracowników oraz mienia likwidowanego Przedszkola nr 32 w Białobrzegach.
2010 5404 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 561/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5403 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 560/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5406 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 565/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 556/08 Wójta gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2008 r ,w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5405 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 564/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia Nr 548/08 Wójta gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008, w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5188 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 518/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5189 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 519/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5190 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 535/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4878 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/10 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok
2010 4877 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przedstawienia prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4879 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
2010 4881 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4880 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
2010 4702 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4703 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 294/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4701 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 292/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4709 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4700 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 276/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4707 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 341/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4708 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 342/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4706 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 311/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4704 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 305/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4705 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4655 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4656 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4662 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 275/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4654 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 201/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4657 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4660 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4661 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4658 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2010 4659 2010-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2010 4500 2010-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 576/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 3965 2010-09-03 Aneks Aneks nr 17 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004r. zawartego z Miatem Stołecznym Warszawa
2010 3964 2010-09-03 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 stycznia 2010r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 2091 2010-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nieporęt za rok 2009 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2009
2010 947 2010-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 16/2009 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących edukację publiczną w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy
2010 954 2010-03-27 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2009r. do Porozumienia Nr 16/09 w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie powierzenia zadań własnych obejmujących edukację publiczną w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy
2010 217 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 457/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 218 2010-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 458/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 24 września 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2009 6040 2009-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 431/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2009 6041 2009-12-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 443/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2009 5350 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 502/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 5351 2009-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 503/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 października 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2009 4932 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 437/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 4933 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 438/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 września 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2009 4879 2009-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku
2009 4155 2009-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 289/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2009 4172 2009-08-24 Aneks Aneks nr 15 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 3814 2009-08-05 Aneks Aneks nr 14 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 marca 2004r. zawarty dnia 26 marca 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, zwane dalej Miastem, oraz Gminą Nieporęt z siedzibą w Nieporęcie, ul. Plac Wolności 1, zwaną dalej Gminą
2009 2470 2009-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nieporęt za rok 2008 oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za rok 2008
2009 1672 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 28/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2008r. porozumienie międzygminne zawarte między MIastem Stołecznym Warszawa a Gminą Nieporęt w zakresie wykonywania usług gminnego transportu zbiorowego
2009 1532 2009-04-28 Aneks Aneks nr 13 z dnia 7 stycznia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2004 r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Nieporęt
2009 1420 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2008 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2008r. w sprawie współdziałania gminy Miasto i Gmina z Gminą Nieporęt w realizacji zadań w zaakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nieporęt dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2009 1421 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 24/2008 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wspódziałania Gminy Nieporęt z Gminą Legionowo w zakresie realizacji zadań edukacji publikacji obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych
2009 1422 2009-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 25/2008 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie współdziałania Gminy Nieporęt z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych