Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 722 2017-01-24 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 2 stycznia 2017r. do Porozumienia Międzygminnego Nr 1027.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. zawarty w dniu 2 stycznia 2017r. pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez:Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów
2017 721 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1027.2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 20 grudnia 2016r. zawarte w dniu 20 grudnia 2016r. w Brwinowie pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez: Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów
2016 714 2016-01-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w dniu 4 stycznia 2016r. r. w Nadarzynie pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez: Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów regulujące zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440)) pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów, w wykonaniu uchwały nr XIX.184.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów, a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich oraz uchwały nr XII.158.2015 r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.
2015 4402 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 5817 2013-05-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 95/2013 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28 lutego 2013r. Zawarte w dniu 28 lutego 2013 r. w Nadarzynie pomiędzy:Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24reprezentowaną przez Tomasza Muchalskiego – Zastępcę Wójta Gminy Nadarzynzwaną w dalszej części porozumienia: „Gminą I” lub „Stroną”a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez:Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów zwaną w dalszej części porozumienia: „Gminą II” lub „Stroną”regulujące zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich